BITRIX24 KÊNH BÁN HÀNG: TRANG THÔNG TIN

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bitrix24 giúp bạn các vấn đề về giải đáp thông tin khách hàng như: Địa chỉ cửa hàng? Phương thức thanh toán là gì? Tôi có thể tìm hiểu thông về công ty?

Sẽ tốn kha khá thời gian của bạn khi sử dụng cách thông thường là copy/paste. Với Bitrix24, bạn có thể chọn một cấu hình web sẵn có dễ dàng thao tác trên điện thoại cùng các thông tin cần thiết, và gửi cho khách hàng chỉ bằng vài nhấp chuột.

Cách thức hoạt động

Hãy tùy chỉnh kênh bán hàng trước. Đọc thêm tại: kênh bán hàng: Cách bắt đầu

Ví dụ, bạn nhận được tin nhắn của khách hàng hỏi nơi họ có thể nhận được đơn hàng.

Nhấp vào nút Chat enabled sales trên khung chat và chọn trang phù hợp. Trong trường hợp này sẽ là trang Thông tin liên hệ.

Ở đây bạn có thể thấy hiển thị trang sẽ như thế nào và nhanh chóng sửa nếu cần thiết.

Cuối cùng, bạn nhấp nút Send và khách hàng sẽ nhận được link trang web chứa thông tin cần thiết.

Thêm trang mới vào Bitrix24

Ngoài ra bạn cũng có thể thêm trang thông tin riêng và gửi chúng cho khách hàng.

Đọc thêm tại: Thêm trang mới 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 33