RPA: Create a new workflow

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

RPA: Tạo quy trình làm việc mới

 

Tác giả: Andrey Glushkov

 

∇ Trước khi tạo mới một quy trình làm việc RPA trong Bitrix24,cố gắng suy nghĩ về tất cả các chi tiết: ai có thể bắt đầu quy trình làm việc, ai có thể chỉnh sửa quy trình làm việc, những hành động nào sẽ được thực hiện trên mỗi bước, v.v. Sau đó, hình dung quy trình làm việc trên giấy hoặc là tạo – Sơ đồ tư duy.

Đến phần tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA)> nhấp vào Quy trình làm việc mới (New Workflow).

Minh hoạ cho cách tạo quy trình công việc (Workflow)

Trong phần New workflow (tạo quy trình làm việc mới), bạn cần xác định rõ và điền các mục sau :

  • Tên.
  • Người dùng được phép bắt đầu quy trình làm việc.
  • Các trường cần điền khi bắt đầu. Ví dụ: khi mà bạn tạo một quy trình phê duyệt nghỉ phép cho nhân viên, bạn cần tạo trường Ngày / Giờ mới để nhân viên của bạn có thể chọn ngày nghỉ của họ.

 

Đọc thêm về các trường tùy chỉnh trong bài viết – Các trường tùy chỉnh trong CRM.

  • Người dùng được phép chỉnh sửa quy trình làm việc.
  • Hình ảnh quy trình làm việc.

Bạn có thể đọc về cách tạo nhiệm vụ mới và định hình được quy trình làm việc trong bài viết – RPA: định cấu hình quy trình làm việc.

Quy trình làm việc RPA có sẵn cho tất cả người sở hữu gói Bitrix24, bao gồm cả người dùng gói Miễn phí. Tìm hiểu thêm về các gói và giá tại đây – Chi phí gói Bitrix24 Cloud.

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 324