Cấu hình PayPal

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể kết nối tài khoản PayPal của mình và chấp nhận thanh toán qua PayPal.

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản PayPal Business để kết nối nó với Bitrix24.

Cách kết nối tài khoản PayPal

Mở phần CRMMore > Settings > Payment options > Payment Systems.

Nhấp vào Create payment system.

Chọn PayPal trong trường Handler, kích hoạt, chọn Kiểu máy khách và điền vào biểu mẫu tham số kết nối PayPal (để có được thông tin đăng nhập này, vui lòng truy cập trang cấu hình API PayPal).

Nhấp vào Show all fields và nhập địa chỉ email tài khoản PayPal của bạn vào trường Kinh doanh.

Sau đó bấm Lưu.

Cách thanh toán trực tuyến qua PayPal trong Bitrix24

Bạn có thể tạo hóa đơn và gửi cho khách hàng của mình một liên kết Hóa đơn.

Đây là cách hóa đơn trông như thế nào nếu tùy chọn thanh toán PayPal được kích hoạt:

Khách hàng của bạn nhấp vào nút PayPal để tiếp tục.

Tương tự đối với các biểu mẫu web, khi PayPal được định cấu hình cho biểu mẫu (Trang Chuyển tiếp đến Thanh toán sau khi biểu mẫu được hoàn thành tùy chọn được kích hoạt), khách hàng của bạn sẽ thấy một hóa đơn với tùy chọn Thanh toán bằng PayPal:

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Tích hợp PayPal để chấp nhận thanh toán qua PayPal. Đọc thêm trong bài viết – Tích hợp PayPal.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 105