Thuê một số điện thoại: Giới hạn gói miễn phí

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bitrix24 Telephony sẽ chỉ có sẵn trên các gói thương mại. Các giới hạn này bao gồm tất cả các loại kết nối: số thuê bao, kết nối qua các ứng dụng REST miễn phí và đầu nối SIP.

Điều này có nghĩa là gì?
Vào ngày 1/1/2021 Bitrix24 Telephony sẽ ngắt kết nối trên gói miễn phí.

Sau khi Telephony ngắt kết nối:

  • Bạn sẽ không thể nạp tiền vào số dư điện thoại của mình và thuê một số.
  • Các cuộc gọi sẽ được đánh dấu là cuộc gọi nhỡ trong CRM feed, Chat và thông tin chi tiết số điện thoại ( Telephony details )
  • Các bản ghi âm cuộc gọi trước đó sẽ không bị xoá. Tất cả sẽ được lưu ở Bitrix24 Drive.
  • Số đã thuê sẽ được cung cấp cho bạn trong 90 ngày. Bạn có thể tiếp tục sử dụng số đã thuê sau khi chuyển sang một kế hoạch thương mại. Sau 90 ngày không hoạt động, số đã thuê sẽ được trả lại cho nhóm số chung cho thuê.

Bạn phải làm gì?

Để tiếp tục sử dụng Bitrix24 Telephony, bạn có thể chuyển qua bất cứ gói thương mại khác:

  • Cho tên miền .COM
  • Cho tên miền .EU

Để đặt câu hỏi liên quan đến Telephony, xin vui lòng liên hệ đến đội ngũ hỗ trợ.

🔻 Hỗ trợ kĩ thuật cho những người dùng gói miễn phí sẽ được hỗ trợ các vấn đề về Bitrix24 Telephony.

Làm thế nào để kiểm tra Bitrix24 Telephony?

Từ ngày 1/1/2021, bạn có thể kiểm tra Telephony trong gói miễn phí ở chế độ demo hoặc với vị trí là nhà tích hợp trong thời gian không quá 15 ngày.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21