Tạo cửa hàng trực tuyến trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Bitrix24, bạn có thể tạo một cửa hàng trực tuyến trong một vài cú nhấp chuột. Bắt đầu bán hàng và kiếm tiền mà không cần cài đặt phức tạp!

Cách tạo cửa hàng trực tuyến

Mở Cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút Tạo cửa hàng trực tuyến .

create_store.jpg

Chọn một mẫu và một chủ đề màu .

store.jpg
Bạn có thể thay đổi chủ đề màu trong Cài đặt cửa hàng trực tuyến . Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể chọn mẫu khác.

Thêm khối mới

Nhấp vào Thêm khối nơi bạn muốn thêm nó.

thêm block.jpg

Bạn sẽ được gợi ý để chọn một loại khối mới.

thêm block.jpg

Chỉnh sửa khối

Bất kỳ khối nào cũng có các nút cài đặt ở bên trái và bên phải.

block_buttons.jpg

Menu bên trái có các nút sau:

  • Chỉnh sửa – cấu hình tiêu đề khối, các phần tử, neo.
  • Thiết kế – cấu hình cài đặt kiểu khối và cài đặt chế độ xem.
  • Superblock – định cấu hình kiểu khối và thêm các phần tử khác vào đó.
left_buttons.jpg

Các nút bên phải cho phép bạn di chuyển, sao chép và xóa khối.

action_buttons.jpg

Xuất bản cửa hàng trực tuyến

Nhấp vào Xuất bản ở góc trên cùng bên phải để cung cấp cửa hàng trực tuyến của bạn cho mọi người và bắt đầu bán hàng.

Publisher_store.jpg

Bạn có thể xuất bản một trang hoặc tất cả các trang cùng một lúc.

Publishing_pages.jpg

Nếu bạn muốn tùy chỉnh URL, hãy chuyển đến Cài đặt cửa hàng trực tuyến và thay đổi địa chỉ ở đó.

site_address.jpg

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21