Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Giao diện xem Kanban là một công cụ trực quan hóa công việc

Cách thức hoạt động

Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các yếu tố CRM có trạng thái (giai đoạn) – khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn và báo giá.

Ví dụ: Hãy thử sử dụng chế độ xem Kanban cho các giao dịch.

Hình 1: Chế độ xem Kanban

Nhấp vào CRM> Ưu đãi> Kanban .

Ở đây bạn có thể thấy tất cả các giao dịch và trạng thái của họ. Quầy màu đỏ cho thấy có bao nhiêu giao dịch yêu cầu sự chú ý của bạn.

Hình 2: Nhập thêm dữ liệu vào chế độ xem Kanban

Bạn có thể truy cập Trung tâm liên hệ hoặc nhập dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Chú ý: Đọc thêm về Trung tâm liên lạc trong bài viết – Trung tâm liên hệ . Trong bài viết khác, bạn có thể tìm hiểu cách Nhập dữ liệu vào Bitrix24 CRM .

Thỏa thuận nhanh chóng

Bạn có thể dễ dàng tạo một giao dịch mới bằng cách nhấp vào Giao dịch nhanh

Hình 3: Tạo 1 giao dịch mới

Điền các thành phần và yêu cầu thỏa thuận mới được tạo ra

Hình 4: Điền thông tin và yêu cầu thỏa thuận mới

Làm việc với Kanban

Bạn có thể lên lịch Gọi, Truy cập, Cuộc họp hoặc Nhiệm vụ mà không cần mở biểu mẫu thỏa thuận.

Hình 5: Các công việc có thể làm với Kanban

Hoặc gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc email cho khách hàng. Nếu một trong các nút không hoạt động (màu xám),  tức là không có thông tin liên hệ nào được thêm vào cho liên hệ hoặc công ty này.

Hình 6: Gọi điện hoặc gửi Email với khách hàng

 

Làm việc nhóm

Bạn có thể thực hiện các hành động nhóm bằng cách sử dụng chế độ xem Kanban. Chỉ cần nhấp vào phần muốn giao dịch và chọn hành động

Hình 7: Làm việc nhón với giao diện Kanban

Di chuyển giao dịch giữa các giai đoạn

Hình 8: Di chuyển các giáo dịch giữ các giai đoạn với Kanban

Di chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn dễ dàng bằng cách sử dụng kéo và thả. Các giao dịch đóng cuối cùng (thất bại hoặc thành công) được ẩn theo mặc định. Kéo và thả thẻ giao dịch xuống dưới cùng để đóng hoặc xóa giao dịch này

Với tên giai đoạn theo từng giai đoạn giao dịch, bạn có thể tìm thấy tổng số cơ hội giao dịch (các giao dịch này có thể mang lại bao nhiêu nếu đóng thành cộng). Khi bạn chuyển một giao dịch sang giai đoạn khác, số liệu này sẽ tự động được tính toán lại.

.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 144