Phân bổ nhân viên chịu trách nhiệm cho khách hàng tiềm năng

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Có nhiều cách để có được khách hàng tiềm năng trong Bitrix24: Điện thoại, Kênh mở, Biểu mẫu CRM và Trình theo dõi email.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là có được khách hàng tiềm năng mà còn phải chỉ định đúng người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng hoặc thậm chí phân bổ một danh sách đợi nhân viên để xử lý khách hàng tiềm năng.

Điện thoại (Telephony)

Điện thoại là một cách tuyệt vời để có được khách hàng mới. Sau khi thiết lập, mọi cuộc gọi đến sẽ được đưa vào CRM dưới dạng một khách hàng tiềm năng mới.

Để thiết lập danh sách đợi, hãy chuyển đến Điện thoại> Định cấu hình số điện thoại và chọn phương thức kết nối điện thoại.

Trên trang đã mở, hãy chọn tab Định tuyến cuộc gọi đến và chuyển đến Định tuyến cuộc gọi đến đến nhóm danh sách đợi> Tùy chọn cài đặt nhóm danh sách đợi.

Sử dụng cài đặt này để chỉnh sửa nhóm người dùng điện thoại hoặc tạo một nhóm mới để nhận các cuộc gọi đến.

Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều nhân viên phụ trách, cũng như thiết lập phân phối.

θ Đọc thêm thông tin trong bài viết Nhóm hàng đợi.

Kênh mở (Open Channels)

Kênh mở là một công cụ để thu thập tất cả tin nhắn của khách hàng từ các mạng xã hội và người đưa tin vào một cuộc trò chuyện.

Để định cấu hình hàng đợi Trung tâm liên hệ trong bất kỳ kênh Mở nào, hãy chọn dòng mong muốn và nhấp vào Định cấu hình.

Trong tab Hàng đợi, bạn có thể xác định những nhân viên sẽ nhận được tin nhắn từ kênh đang mở.

θ Đọc thêm thông tin trong bài viết Cài đặt kênh mở.

Biểu mẫu CRM

Biểu mẫu CRM là một biểu mẫu được tạo trong Bitrix24 và được đặt trên bất kỳ trang web nào. Dữ liệu từ biểu mẫu này tự động chuyển đến CRM.

Để chỉ định một người chịu trách nhiệm, hãy chuyển đến CRM> Biểu mẫu CRM. Chọn hình thức mong muốn và nhấp vào Chỉnh sửa.

Chọn tab Cài đặt khác và chỉ định một hoặc nhiều nhân viên chịu trách nhiệm về dữ liệu từ biểu mẫu này.

E-mail

Email vẫn là một trong những kênh liên lạc chính thức. Kết nối hộp thư (mailbox) với CRM của bạn để chuyển đổi bất kỳ email đến nào thành khách hàng tiềm năng.

Để thiết lập hàng đợi phân phối khách hàng tiềm năng mới, hãy đi tới Webmail> Cài đặt hộp thư (Mailbox).

Thêm nhân viên làm việc với khách hàng tiềm năng mới.

Những cách khác

Khách hàng tiềm năng có thể được thêm vào hệ thống theo cách thủ công hoặc thông qua các ứng dụng bên ngoài.

Bạn có thể thực hiện kịch bản xử lý của riêng mình bằng cách sử dụng các quy trình kinh doanh.

θ Đọc thêm thông tin trong bài viết Các loại quy trình kinh doanh

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 67