Hỗ trợ kỹ thuật cho Bitrix24 On-Premise

You are here:
Thời gian đọc 6 phút

Tất cả chủ sở hữu phiên bản Bitrix24 On-Premise (tự lưu trữ) có giấy phép thương mại hợp lệ có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 và nhận hỗ trợ đủ điều kiện ngay trong tài khoản Bitrix24 của họ.

Tất cả những gì bạn cần làm là thêm một chat-bot đặc biệt vào Bitrix24 messenger.

Kết nối chatbot hỗ trợ Bitrix24

Mở Bảng điều khiển> Cài đặt> Cài đặt hệ thống> Cài đặt mô-đun> Bots trò chuyện Bitrix24 và chọn Hỗ trợ phiên bản tại chỗ của Bitrix24 .

support1.png

Ban đầu, chatbot có thể không có kết nối với máy chủ Bitrix24, do đó nó được cài đặt như một chatbot thông thường.

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt chatbot Hỗ trợ cho các phiên bản tại chỗ của Bitrix24

suponpremise1.jpg

Trong khi kích hoạt chatbot, tính khả dụng của máy chủ được kiểm tra từ cả hai phía – cả từ mạng của khách hàng và từ máy chủ Bitrix24. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem giấy phép đang hoạt động và kênh đang mở đã được định cấu hình chính xác hay chưa. Nếu có bất kỳ vấn đề nào được phát hiện, chúng sẽ được hiển thị trong cửa sổ kết nối.

suponpremise2.jpg

Sau khi kết nối chatbot, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 trong cuộc trò chuyện. Bạn có thể tìm thấy chatbot trong danh sách liên hệ của mình.

suponpremise3.jpg

Quan trọng: cuộc trò chuyện chính thức của Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 có biểu tượng màu xanh với ký hiệu “24” trên đó. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 chính thức và các cuộc trò chuyện khác.

Theo quy định, hầu hết các sự cố được liên kết với một địa chỉ không chính xác trong cài đặt của mô-đun Bitrix24 Chat Bots hoặc cấu hình và quyền truy cập vào máy chủ nơi Bitrix24 On -front được cài đặt. Do đó, người quản trị hệ thống nên giải quyết những câu hỏi này.

Địa chỉ trang web công cộng được chỉ định không chính xác – lỗi này có nghĩa là trong trường địa chỉ công cộng của Trang web đã được chỉ định địa chỉ mà không có https: // hoặc địa chỉ như vậy không tồn tại.

Địa chỉ trang web công khai phân giải thành máy chủ lưu trữ cục bộ – lỗi này có nghĩa là địa chỉ trang web công cộng chứa địa chỉ cục bộ không thể truy cập được từ Internet. Để kết nối mô-đun Bitrix24 Chat Bots, tài khoản Bitrix24 cần có thể truy cập được từ Internet.

Lỗi kết nối mạng có thể xảy ra vì những lý do khác nhau. Nguyên nhân có thể là do máy chủ Bitrix24 hoặc bản thân tài khoản không khả dụng. Ngoài ra, lỗi có thể do thời gian chờ quá lâu hoặc sự cố với chứng chỉ SSL.

Giấy phép của trang web này không hợp lệ – giấy phép của bạn đã hết hạn. Trò chuyện hỗ trợ Bitrix24 chỉ hoạt động đối với chủ sở hữu khóa cấp phép thương mại hợp lệ.

Tin nhắn không được gửi vì người dùng chỉ chấp nhận tin nhắn từ những người dùng trong danh sách liên hệ của họ – để cuộc trò chuyện hoạt động chính xác, quản trị viên đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ phải là thành viên của cơ cấu công ty, tức là thành viên của nhóm người dùng Nhân viên .

Các vấn đề có thể được giải quyết bằng Hỗ trợ ngay lập tức của Bitrix24

     1.  Cài đặt và cấu hình

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Tư vấn cài đặt sản phẩm trên máy chủ (bản dùng thử, bản trả phí). Lời khuyên được đưa ra trong phạm vi của hướng dẫn cài đặt.
 • Khuyến nghị về cách giải quyết các vấn đề cài đặt điển hình.
 • Khuyến nghị chung về việc lựa chọn phần mềm máy chủ. Lời khuyên được đưa ra trong phạm vi của hướng dẫn cài đặt.
 • Đối với việc lưu trữ, di chuyển sản phẩm từ máy chủ cục bộ sang máy chủ từ xa, khách hàng có thể được tư vấn về các câu hỏi chuẩn bị sao lưu và sử dụng các tập lệnh và cơ chế tiêu chuẩn.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Cài đặt sản phẩm trên máy chủ.
 • Chuẩn bị và chuyển các bản sao lưu hệ thống đến máy chủ.
 • Chẩn đoán phần mềm máy chủ trên PC hoặc máy chủ của khách hàng.
 • Cài đặt phần mềm máy chủ trên PC hoặc máy chủ của khách hàng.

    2. Cải thiện hiệu suất

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Tư vấn chung về việc lựa chọn phần mềm máy chủ để đảm bảo hiệu suất sản phẩm cao hơn.
 • Khuyến nghị về cấu hình phần mềm nhất định trong phạm vi hướng dẫn về cài đặt của các dự án web.
 • Khuyến nghị về việc sử dụng các cơ chế bộ nhớ đệm có sẵn và các cơ chế khác giúp giảm tải cho trang web.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Tự cấu hình phần mềm trên PC hoặc máy chủ của khách hàng.
 • Chẩn đoán và kiểm tra tải các dự án trên máy chủ của khách hàng.
 • Tối ưu hóa mã phần mềm của các thành phần hoặc mô-đun phần mềm.

Nếu vấn đề của bạn không nằm trong danh sách các vấn đề có thể được giải quyết bởi Bộ phận hỗ trợ ngay của Bitrix24, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với các đối tác của chúng tôi có thể giúp bạn triển khai Bitrix24.

3. Câu hỏi về việc cập nhật sản phẩm

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Sự cố với khóa cấp phép khi cập nhật sản phẩm.
 • Giúp tìm ra và giải quyết vấn đề trong trường hợp bản cập nhật sản phẩm được cài đặt không chính xác.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Sự cố kết nối với máy chủ, sự cố thiết lập kết nối qua proxy.
 • Cấu hình máy chủ và phần mềm máy chủ để hoạt động với hệ thống cập nhật sản phẩm.

 4. Các lỗi trong sản phẩm

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành, trục trặc và khôi phục dự án đều được giải quyết. Hỗ trợ tư vấn trong việc tìm kiếm và giải quyết các nguyên nhân của sự cố được cung cấp.
 • Các lỗi trong sản phẩm đã được giải quyết. Chẩn đoán được thực hiện để xác định thực tế của một lỗi trong hoạt động của sản phẩm phần mềm. Lỗi được phát hiện, tùy thuộc vào độ phức tạp của nó, sẽ được giải quyết trong quá trình chẩn đoán hoặc trong các bản cập nhật tiếp theo.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Lỗi khi cài đặt sản phẩm. Lời khuyên chung trong phạm vi của các hướng dẫn cài đặt được đưa ra.
 • Lỗi cơ sở dữ liệu. Chỉ những lời khuyên chung và các phương pháp khắc phục sự cố đã biết được đưa ra.
 • Sự cố với cài đặt máy chủ, ảnh hưởng đến việc cài đặt chính xác bản cập nhật. Chỉ những lời khuyên chung và các phương pháp khắc phục sự cố đã biết được đưa ra. Bản cập nhật không được cài đặt bởi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
 • Tìm và giải quyết các trục trặc trong công việc của phần mềm máy chủ.

    5. Phát triển

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Câu hỏi chung về tích hợp.
 • Tư vấn về các mô-đun API của sản phẩm.
 • Phản hồi từ khách hàng và yêu cầu cho sự phát triển được thu thập. Thời hạn phát triển không được chỉ định.

Hỗ trợ kỹ thuật không bao gồm các câu hỏi sau:

 • Câu hỏi chung về phát triển phần mềm.
 • Giải quyết các nhiệm vụ nhất định với logic được chỉ định.
 • Chẩn đoán các giải pháp phần mềm và các thành phần của phần mềm đã tạo.
 • Phát triển các thành phần tùy chỉnh.
 • Phát triển các mô-đun tùy chỉnh.
 • Tùy chỉnh các tập lệnh công khai và các thành phần của phần mềm.
 • Sửa đổi một đoạn mã cụ thể để giải quyết các tác vụ tùy chỉnh (không bao gồm sửa lỗi).
 • Phát triển tích hợp hệ thống thanh toán.

6. Câu hỏi khái niệm về cách làm việc với hệ thống

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật:

 • Hướng dẫn sử dụng các chức năng nhất định nếu thiếu phần mô tả trong tài liệu.
 • Tư vấn về chính sách cấp phép.
 • Tư vấn về chính sách bảo mật.
 • Phản hồi và yêu cầu của khách hàng để cải thiện chức năng của sản phẩm được thu thập.
 • Làm việc với tài liệu, mở rộng tài liệu.

Chú ý! Có một số chi tiết quan trọng:

 • Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24.
 • Địa chỉ được sử dụng trong trường địa chỉ công cộng của Trang web phải có thể truy cập được.
 • Chứng chỉ SSL phải được ký bởi một CA hợp lệ.
 • Giấy phép On-Premis của Bitrix24 phải hợp lệ.
 • Nếu chuyên gia Hỗ trợ Bitrix24 không thể xem ảnh chụp màn hình của bạn trong cuộc trò chuyện và bạn nhận được lỗi “Rất tiếc, liên kết này đã hết hạn. Vui lòng sử dụng lại liên kết trong email của bạn để tiếp tục hoạt động”, thì rất có thể bạn đã hạn chế quyền truy cập đọc vào / pub / thư mục cho người dùng trái phép. Kiểm tra trong giao diện quản trị của phần Quản lý cấu trúc – Tệp và thư mục để đảm bảo rằng có quyền đọc đối với thư mục / pub / và tất cả các tệp đính kèm cho nhóm Tất cả người dùng (bao gồm cả người dùng trái phép) . Nếu các quyền đã được thay đổi ở cấp máy chủ, bạn cũng nên thay đổi chúng cho quản trị viên máy chủ.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 44