Giới hạn gói miễn phí SIP-connector ( SIP-connector: Free plan limits )

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bitrix24 Telephony sẽ chỉ có sẵn trên các gói thương mại. Các giới hạn này bao gồm tất cả các loại kết nối: số thuê bao, kết nối qua ứng dụng REST miễn phí và đầu nối SIP.

Những thay đổi này áp dụng cho tất cả các gói – cả gói hiện tại và đã được lưu trữ.

Nó có nghĩa là gì?

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Điện thoại sẽ bị ngắt đối với người dùng gói Miễn phí.

Sau khi ngắt kết nối điện thoại:

  • Bạn sẽ không thể trả tiền cho mô-đun SIP Connector.
  • Các cuộc gọi sẽ được đánh dấu là bị nhỡ trong CRM feed, Chat và Telephony details
  • Bản ghi cuộc gọi sớm sẽ không bị xóa. Tất cả sẽ vẫn lưu trên Ổ đĩa Bitrix24 của bạn.

Ngoài ra, để tiếp tục sử dụng tích hợp tổng đài SIP của bạn với Bitrix24 thông qua Trình kết nối SIP, bạn cần chuyển sang bất kỳ gói thương mại nào :

  • cho tên miền .COM
  • cho tên miền .EU

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng gói Miễn phí chỉ được hỗ trợ về các vấn đề của Bitrix24 Telephony.

Làm thế nào để kiểm tra đầu nối SIP?

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, bạn có thể kiểm tra khả năng tích hợp của SIP PBX và Bitrix24 thông qua SIP-connector trên gói Miễn phí ở chế độ demo trong 15 ngày hoặc với tư cách là nhà tích hợp trong khoảng thời gian không quá 30 ngày.

Bạn không cần phải trả tiền cho mô-đun SIP-connector . Bitrix24 sẽ cung cấp 60 phút miễn phí cho các cuộc gọi đi và kiểm tra thiết bị.

  • Cách tìm số phút miễn phí để kiểm tra

Chọn SIP-connector từ menu trong phần Điện thoại:

nhâm nhi.jpg

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30