Miền riêng: Câu hỏi thường gặp (FAQ)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút
  • Nếu bạn gặp lỗi “Kết nối của bạn không an toàn”

Bạn có thể nhận được Lỗi kết nối không an toàn trong một số trình duyệt. Điều đó có nghĩa là trang web của bạn chưa có chứng chỉ SSL.

Chứng chỉ SSL được cấp và gia hạn tự động khi kết nối miền của riêng bạn với Trang Bitrix24, nhưng có thể mất một khoảng thời gian để làm điều đó. Theo quy định, phải mất từ ​​30 phút đến 3 giờ sau khi kết nối miền của bạn và phụ thuộc vào khối lượng công việc của tổ chức phát hành chứng chỉ Let’s Encrypt. Sau khi chứng chỉ đã sẵn sàng, nó sẽ được kết nối với trang web của bạn và cảnh báo này sẽ không xuất hiện.

  • Nếu bạn gặp lỗi “Miền này đã tồn tại”

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi này nếu bạn đang cố gắng sử dụng tên miền đã được sử dụng trong Bitrix24.Sites.

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi này khi bạn đang cố gắng sử dụng từ bitrix trong tên miền của riêng mình. Chỉ cần không sử dụng từ này và thông báo lỗi này sẽ biến mất.

  • Nếu bạn nhận được lỗi “Miền này đã tồn tại, nhưng nó đã được gán cho một trang web hiện đang ở trong Thùng rác”

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi này nếu bạn đang cố gắng sử dụng tên miền đã được gán cho trang web nằm trong Thùng rác.

Khi bạn xóa trang web, trước tiên nó sẽ được chuyển vào Thùng rác. Tuy nhiên, tên miền được gán cho trang web này không tự động bị bỏ trống. Bạn cần khôi phục trang web đã xóa> thay đổi tên miền của nó trong cài đặt trang và lưu các thay đổi. Bây giờ bạn có thể gán tên miền này cho một trang web mới mà không gặp lỗi này.

  • Sử dụng CloudFlare DNS uỷ quyền 

Bitrix24 Sites và Cửa hàng Trực tuyến không hỗ trợ các miền sử dụng CloudFlare DNS ủy quyền.

Bạn cần tắt  DNS uỷ quyền trong tài khoản CloudFlare của mình. Biểu tượng màu xám trong cột Trạng thái với  DNS Only có nghĩa là DNS uỷ quyền đã bị tắt. Màu cam có dấu Proxied có nghĩa là nó đã được bật.

  • Lỗi “Trước trang web lừa đảo”

Nếu bạn gặp lỗi này khi truy cập trang web của mình hoặc không thể truy cập tài khoản Bitrix24 của mình, hãy đọc bài viết này – Lỗi “Trang web lừa đảo phía trước”.

  • Lỗi “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”

Có thể có một số lý do gây ra lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN:

  • Lỗi trong bản ghi tài nguyên miền. Kiểm tra bản ghi A- và CNAME- được chỉ định khi kết nối miền của bạn trong Bitrix24. Sau đó, kiểm tra các bản ghi mà bạn đã nhập vào tủ quản trị viên miền của mình. Không được có bất kỳ bản ghi А-, АААА- và CNAME- nào khác cho miền của bạn, ngoại trừ những bản ghi được cung cấp khi bạn kết nối với Bitrix24. Khi nhập CNAME-record, phải có dấu chấm ở cuối: lb.bitrix24.site.
  • Cài đặt bản ghi tài nguyên trong tủ quản trị viên miền chưa được lưu. Một số dịch vụ lưu trữ DNS tự động lưu cài đặt. Một số dịch vụ yêu cầu bạn lưu các thay đổi theo cách thủ công.
  • Bạn cần phải chờ đợi. Các thay đổi trong bản ghi tài nguyên DNS có thể mất đến 48 giờ. Nó không phụ thuộc vào Bitrix24.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21