Mua điện thoại cho Bitrix24 tại chỗ

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Bạn có thể mua đầu nối Điện thoại & SIP cho các phiên bản Bitrix24 On Premise tại đây 

Xin lưu ý rằng đăng ký bảo trì hoạt động là bắt buộc đối với Bitrix24 của bạn tại cơ sở nếu bạn muốn mua Bitrix24 Telephony.

Tất cả các bản cập nhật và hỗ trợ ưu tiên đều miễn phí 100% trong năm đầu tiên của bạn. Nếu bạn muốn nhận những thứ đó sau đó, chi phí đăng ký hàng năm được đặt ở mức 25% giá cho phiên bản Bitrix24 tại chỗ mà bạn đã mua.

TRUY CẬP BITRIX24
Không có tài khoản? Tạo miễn phí
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 9