Giao diện Kanban trong Bitrix 24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Kanban là một công cụ trực quan hóa công việc.

Cách hoạt động

Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các yếu tố CRM có trạng thái (giai đoạn) – khách hạng, giao dịch, hóa đơn và báo giá.

Ví dụ: Hãy thử dùng Kanban cho các giao dịch.

Nhấp CRM > Deals > Kanban

kanbanviewcrm1.png
Hình 1: Nhấp CRM > Deals > Kanban

Ở đây, bạn có thể xem được tất cả các giao dịch và trạng thái của giao dịch. Khung màu đỏ cho thấy có bao nhiêu giao dịch mà bạn cần phải quan tâm tới.

Bạn có thể truy cập Contact Center hoặc nhập dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

kanbanviewcrm2.png
Hình 2: Truy cập Contact Center hoặc nhập dữ liệu rất nhanh

Tạo giao dịch nhanh

Bạn có thể dễ dàng tạo ra một giao dịch mới bằng cách nhấp vào Quick Deal 

kanbanviewcrm3.png
Hình 3: Nhấp vào Quick Deal

Điền thông tin vào các trường và vậy là giao dịch mới được tạo ra

kanbanviewcrm4.png
Hình 4: Điền thông tin vào các trường

Làm việc với Kanban

Bạn có thể lên lịch gọi, ghé thăm, cuộc họp hoặc nhiệm vụ mà không cần mở biểu mẫu giao dịch.

kanbanviewcrm5.png
Hình 5: Có thể lên lịch Gọi, Ghé thăm, Cuộc họp hoặc Nhiệm vụ mà không cần mở biểu mẫu giao dịch.

Hoặc gọi điện thoại, gửi tin nhắn hay Email cho khách hàng. Nếu một trong các nút không hoạt động (màu xám), thì tức là không có thông tin ở mục này.

Thực hiện thao tác nhóm (cùng một lúc)

Bạn có thể thực hiện các thao tác nhóm bằng cách sử dụng Kanban. Chỉ cần nhấp chuột vào thẻ giao dịch và chọn một hành động.

kanbanviewcrm7.png
Hình 6: Nhấp chuột vào thẻ giao dịch và chọn một hành động.

Chuyển đổi giao dịch giữa các giai đoạn

Chuyển đổi giao dịch giữa các giai đoạn dễ dàng bằng cách sử dụng kéo và thả. Các giai đoạn Close Deal stages (Lost or Won) được ẩn theo mặc định. Kéo và thả thẻ giao dịch xuống dưới cùng để đóng hoặc xóa giao dịch này.

kanbanviewcrm8.png
Hình 7: Kéo và thả thẻ giao dịch xuống dưới cùng để đóng hoặc xóa giao dịch này.

Theo tên giai đoạn của giao dịch, bạn có thể nhìn thấy được tổng số tiền của giao dịch có cơ hội thành công (các giao dịch có thể mang lại bao nhiêu nếu kết thúc thành công). Khi bạn chuyển một giao dịch sang giai đoạn khác, số tiền này sẽ tự động được tính toán lại.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 268