Thông số UTM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Thông số UTM được sử dụng để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch Marketing Online trên các nguồn lưu lượng truy cập và phương tiện xuất bản.

Ví dụ: sử dụng các tham số này giúp hiểu trang web hoặc trang web nào mang lại cho bạn nhiều khách hàng hơn, từ khóa nào dẫn đến quảng cáo được hiển thị, …

Các tham số UTM trông giống như một phần của URL. Đây là URL ví dụ, các tham số UTM được tô sáng sau dấu chấm hỏi:

https://www.example.com/page?utm_content=buffercf3b2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Những người sử dụng Google Analytics có thể biết về các tham số UTM. Nhưng vì mục đích của CRM, chúng tôi không cần tất cả các công cụ phân tích mở rộng, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng một số tính năng đơn giản.

 

Cách thức hoạt động

Ví dụ: chúng ta hãy thử sử dụng các tham số UTM để tìm hiểu có bao nhiêu người sẽ điền vào biểu mẫu web Sale CRM sau khi nhấp vào Biểu ngữ (Banner) mà họ đã thấy trong Google.

Sao chép URL của trang bạn đã thêm biểu mẫu web CRM vào.

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng Trình tạo URL chiến dịch của Google để thêm các tham số UTM vào URL, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tự khác.

Dán URL của bạn vào trường URL của trang web, điền vào các trường khác (trường Nguồn chiến dịch là bắt buộc). Sau đó sao chép URL đã tạo.

Thay thế URL gốc bằng URL được tạo.

Xuất bản trang web và hoàn thành

Khách truy cập trang web nhấp vào nút Nhận! (Get!) > điền vào mẫu web CRM.

Khách hàng tiềm năng mới được tạo trong CRM. Nhấn nút bánh răng để cấu hình chế độ xem danh sách cho khách hàng tiềm năng (Leads).

Chọn Nguồn UTM, UTM Trung bình, Chiến dịch UTM và nhấp vào Áp dụng (Apply).

Đã xong! Bây giờ bạn có thể phân tích hiệu quả của các chiến dịch Marketing Online của mình trong Bitrix24 CRM!

Các tham số UTM hoạt động theo cùng một cách ngay cả khi bạn đã kết nối tên miền của riêng mình hoặc có một trang web được tạo không phải trong Bitrix24.Sites.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 72