Tệp HAR và công cụ chẩn đoán MTR

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Chuyên gia của Nhóm hỗ trợ Bitrix24 có thể yêu cầu bạn tạo tệp HAR (tệp được sử dụng để theo dõi dữ liệu giữa trình duyệt web và trang web) và cung cấp kết quả chẩn đoán MTR.

⊗ Lưu ý: Sẽ tốt hơn nếu một chuyên gia có kiến thức nhất định sẽ liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24. Bài viết này dành cho người dùng có kinh nghiệm và quản trị viên hệ thống.

Tệp HAR

Đây là cách bạn có thể tạo tệp HAR trong các trình duyệt khác nhau:

Google Chrome

 • Truy cập trang mà bạn gặp sự cố.
 • Nhấp vào nút “ba chấm “1 ở góc trên cùng bên phải> Công cụ khác (2)> Công cụ dành cho nhà phát triển (3) (Windows: Ctrl + Shift + I hoặc maсOS: Cmd + Opt + I).

 • Nhấp Network4.
 • Đảm bảo rằng Recording network log (5) đã được kích hoạt (nút phải có màu đỏ. Nếu có màu xám, hãy nhấp vào nút)> nhấp vào nút Clear(6) > bật tùy chọn Preserve log(7) > bật tùy chọn Disable cache (8) 

Lặp lại các hành động dẫn đến lỗi / sự cố hoặc, ví dụ: tải lại trang.

Nhấp vào nút  Export HAR (9)  > lưu tệp.

Mozilla Firefox

 • Truy cập trang mà bạn gặp sự cố.
 • Đi tới menu của trình duyệt (1)> Nhà phát triển web (2).

 • Nhấp vào Network (3) 

 • Nhấp vào Clear (4) để xóa nhật ký> đảm bảo rằng tùy chọn  recording network log (5) được bật> bật tùy chọn Persist Logs (6) Disable Cache (7).

 • Lặp lại các hành động dẫn đến lỗi / sự cố hoặc, ví dụ: tải lại trang.
 • Nhấp vào nút HAR (8)> Lưu tất cả dưới dạng HAR (9).

Microsoft Internet Explorer

 • Tới trang mà bạn gặp phải một vấn đề.
 • Nhấp vào nút cogweel (1) > rồi chọn F12 Developer Tools (2)

 • Nhấp vào Network (3). Đảm bảo rằng Proiling session (4) được bắt đầu, bật tùy chọn  Always refresh from server (5), đảm bảo rằng các mục Clear entries on navigate (6)  bị vô hiệu hóa. Sau đó nhấn vào Clear session (7)

 • Lặp lại các hành động dẫn đến lỗi / sự cố hoặc, ví dụ, tải lại trang.
 • Nhấp vào Export HAR (8) và lưu tệp.

Microsoft Edge

 • Tới trang mà bạn gặp phải một vấn đề.
 • Nhấp vào nút “ba chấm” (1) ở góc trên bên phải> More tools (2) > Developer Tools (3).

 • Nhấp vào Network (4).
 • Đảm bảo rằng Recording network log (5) được kích hoạt (nút phải có màu đỏ. Nếu màu xám, nhấp vào nút)> nhấp vào nút Clear (6) > bật tùy chọn Preserve log (7) > bật tùy chọn Disable cache (8).

 • Lặp lại các hành động dẫn đến lỗi / sự cố hoặc, ví dụ, tải lại trang.
 • Nhấp vào nút Export HAR (9) > lưu tệp.

Safari của Apple

 • Tới trang mà bạn gặp phải một vấn đề.
 • Nhấp vào Develop (1) > Show Web Inspector (2) (Cmd + Opt + Shift + I).

θ Nếu bạn không thấy menu Develop , bạn có thể thêm nó trong Safari> Preferences , bấm Advanced , sau đó chọn menu Show Develop trong tùy chọn trên thanh menu.

 • Nhấp vào Network (3).
 • Bật tùy chọn Preserve log (4) > tắt tùy chọn Use the resource cache when loading resources (5)  (biểu tượng phải có màu xanh. Nếu màu xám, nhấp vào nó) và nhấp vào nút Clear Network Items(6).

 • Lặp lại các hành động dẫn đến lỗi / sự cố hoặc, ví dụ, tải lại trang.
 • Nhấp vào nút Export HAR (7) > lưu tệp HAR.

Chẩn đoán MTR

Phần mềm chẩn đoán MTR kết hợp chức năng của các lệnh theo dõi và ping trong một công cụ chẩn đoán duy nhất.

Tải xuống WinMTR (chỉ dành cho Windows)> giải nén nó> chạy WinMTR.exe (bạn có thể cần chạy nó với tư cách Quản trị viên).

Nhập địa chỉ tài khoản Bitrix24 của bạn không có https hoặc www vào trường Host (1)> nhấp vào Start (2)

Đợi 2-3 phút và nhấp Stop (3 > Export TEXT (4)

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 151