Các thao tác theo nhóm trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Thỉnh thoảng bạn cần chuyển đổi 5 khách hàng tiềm năng trong một lúc hoặc xoá tất cả các giao dịch.

Sử dụng nhóm hành động trong CRM để áp dụng một hành động vào nhiều yếu tố của CRM

Vậy nó hoạt động như thế nào?

Hoạt động nhóm có thể được áp dụng vào bất cứ yếu tố CRM nào khi sử dụng giao diện List. Chọn yếu tố và chon hoạt động bạn muốn áp dụng vào chúng

Hình 1: Giao diện nhóm

Kích hoạt For All  để áp dụng một hành động cho tất cả các mục, bao gồm các mục đang có trên trang khác.

Danh sách những tùy chọn có sẵn:

Tạo chiến dịch (marketing):

Sử dụng tuỳ chọn này để tạo ra chiến dịch marketing CRM cho những những yếu tố CRM đưa lựa chọn. Xác đinh kiểu chiến dịch marketing bạn muốn tạo ra – SMS, email hay  truyền phát trực tiếp vào giọng nói.

Hình 2: Tạo chiến dịch (marketing)

Thêm vào mảng: 

Tuỳ chọn này cho phép thêm những yếu tố được lựa chọn vào những mảng đã có sẵn hoặc tạo ra một mảng mới. Sau đó bạn có thể sử dụng mảng này khi bắt đầu chiến dịch marketing CRM.

Hình 3: Thêm vào mảng.

Nhiệm vụ mới: 

Nếu bạn lựa chon tạo “Nhiệm vụ mới”, một cửa sổ tạo nhiệm vụ sẽ được mở ra. Những yếu tố CRM được lựa chọn sẽ được kết nối với nhiệm vụ đó một cách tự động.

HÌnh 4: Tạo nhiệm vụ mới

Đặt trạng thái:

Hành động này sẽ thay đổi trạng thái của tất cả những yếu tố đã được chọn .

Hình 5: Đặt trạng thái

Phân công công việc:

Hành động này phần công người dùng được chọn là người đảm nhiệm những yếu tố CRM được lựa chọn .

Hình 6: Phân công công việc

Chuyển đổi:

Lựa chọn hành động này nếu bạn muốn chuyển khách hàng tiềm năng sang chi tiết liên lạc, công ty hoặc đơn hàng.

Hình 7: Chuyển đổi

Tạo danh sách cuộc gọi:

Lựa chọn này tạo nên danh sách cuộc gọi. Một hoạt động mới sẽ được tạo ra.

Hình 8: Tạo danh sách cuộc gọi

Bạn cũng có thể bắt đầu gọi bằng cách click Start dialing.

Hình 9: Có thể bắt đầu gọi bằng cách click Start dialing.

Xóa:

Tuỳ chọn này xoá những yếu tố đã đc chọn.

Hình 10: Tùy chọn Delete để xóa những yếu tố được chọn

Lưu ý:  Những yếu tố đã xoá sẽ không được thêm vào các báo cáo phân tích, vì vậy hãy cẩn thận khi xoá các yêu tố. Chẳng hạn, chỉ xoá những yếu tố vô tình được tạo ra.

Chỉnh sửa:

Sử dụng tuỳ chọn này để  chỉnh sửa nhiều yếu tố một cách nhanh chóng.

Hình 11: Tùy chọn này dùng để chỉnh sửa một cách nhanh chóng

Đăng bài:

Tuỳ chọn này thay đổi giá trị trong mục “Available to everyone

Hình 12: Đăng bài

Mục này ảnh hưởng đến quyền được truy cập vào một yếu tố.

Cập nhật dữ liệu cảnh báo:

Tuỳ chọn này cập nhập dư liệu báo cáo về những yếu tố được chọn .

Hình 13: Cập nhật dữ liệu cảnh báo

Di chuyển vào đường ống (chỉ dành cho đơn hàng):

Hành động này chỉ chuyển những đơn hàng đã được lựa chọn vào những đường dẫn khác (mạch khác).

Hình 14: Di chuyển vào đường ống

Tuỳ chọn xuất dữ liệu (chỉ dành cho liên hệ)

Chọn Yes để xuất thông tin liên lạc bạn đã chọn cung cấp.

Hình 15: Tuỳ chọn xuất dữ liệu (chỉ dảnh cho liên hệ)

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 293