Tạo nhiều trang trên website

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khó khăn chính khi tạo một trang web nhiều trang là liên kết các trang web với nhau. Bitrix24.Sites làm cho nó dễ dàng hơn nhiều.

Làm thế nào nó hoạt động

Ví dụ: hãy tạo một trang web bán quà tặng. Bạn có hai lựa chọn trên trang chính – Quà tặng cho cô ấy hoặc Quà tặng cho anh ấy. Chúng tôi sẽ tạo một trang web riêng cho mỗi tùy chọn.

Lưu ý: Để làm cho tất cả các trang hoạt động và liên kết với nhau một cách chính xác, chúng nên được xuất bản riêng.
Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện điều đó trong bài viết Tạo trang web trong Bitrix24.Sites.

Tạo trang web nhiều trang của bạn
Tạo trang web nhiều trang của bạn

Mỗi trang có một số khối với các menu hoặc nút nơi bạn có thể thêm liên kết. Nhấp vào nút mà bạn muốn chứa liên kết —> Chọn —> Liên kết đến trang và chọn trang mà bạn muốn liên kết này dẫn đến. Bạn có thể chọn nếu trang được liên kết mở trong cửa sổ này, trong cửa sổ mới hoặc trong cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể thêm các liên kết dẫn đến các khối trên cùng một trang.

Tạo trang web nhiều trang của bạn
Tạo trang web nhiều trang của bạn

Nếu bạn muốn kiểm tra liên kết, nhấn Preview và nhấp vào nút – nó sẽ dẫn bạn đến trang được liên kết.

Tạo trang web nhiều trang của bạn
Tạo trang web nhiều trang của bạn

Bạn có thể tạo nhiều trang như bạn muốn và liên kết chúng với nhau. Sẽ không mất nhiều thời gian để tạo ngay cả một trang web lớn nhiều trang trong Bitrix24.Sites.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 179