Import vào Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 4 phút

Nếu bạn chưa quen với Bitrix24 và muốn thực hiện di chuyển từ một CRM khác hoặc chỉ cần tải dữ  liệu CRM của bạn lên hệ thống, đây là những gì Bitrix24 có thể cung cấp:

Đây là những gì bạn CÓ THỂ  Import vào Bitrix24 CRM:
1. Hồ sơ CRM của bạn tới khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch hoặc sản phẩm của Bitrix24.
2. các trường mà Bitrix24 CRM dẫn, liên hệ, công ty hoặc biểu mẫu giao dịch không có (xem trường nhập tùy chỉnh bên dưới).
3. Danh sách các bản ghi Excel (trước tiên bạn cần lưu nó dưới dạng CSV).
4. vCard, GMail, Outlook, Yahoo! Mail ghi lại danh bạ Bitrix24.

Ngoài ra, hệ thống sẽ cho phép bạn:
1. Tận dụng kiểm soát trùng lặp trong quá trình import.
2. Chỉ định liên hệ và kết nối công ty.

Đây là những gì bạn KHÔNG THỂ  Import  vào Bitrix24 CRM:
1. CRM ghi lại các hoạt động (nhiệm vụ, email, cuộc họp, v.v.)
2. Tệp bản ghi CRM (bạn có thể tải chúng lên Bitrix24 Drive)
3. Đại lý bán hàng truyền thông trên hồ sơ CRM

Lưu ý: Danh sách bản ghi CRM mà bạn sẽ Import vào Bitrix24 phải lưu ở định dạng CSV . Nếu bạn có tệp Excel, vui lòng lưu tệp đó dưới dạng CSV trước.

Import leads, contacts, companies, deals

Bạn có thể sử dụng quy trình export – import để chuyển dữ liệu của mình sang Bitrix24, điều đó có nghĩa là bạn cần xuất dữ liệu từ CRM cũ của mình và nhập dữ liệu vào Bitrix24.

Xin lưu ý rằng hiện tại bạn có thể nhập danh sách khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch hoặc sản phẩm. Các hoạt động CRM không thể được import.

Dưới đây là cách bắt đầu import vào Bitrix24 cho khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch:
1. Trước tiên, export danh sách các mục CRM (khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch) mà bạn muốn chuyển sang Bitrix24 – sang tệp CSV.
2. Mở Bitrix24 của bạn. Chuyển đến CRM. Sử dụng tùy chọn Nhập có sẵn trong các bản ghi CRM – Contacts/Leads/Companies/Deals. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong List View cho Danh bạ hoặc Công ty.

 

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Có một số tùy chọn import có sẵn cho danh bạ – nếu bạn không import danh bạ từ Gmail, Outlook, Yahoo. v.v … sử dụng tùy chọn  Import Custom CSV.
3. Mở biểu mẫu Nhập & tải lên tệp CSV của bạn.

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Vui lòng thực hiện các mẹo này vào tài khoản:
– Đảm bảo tệp nhập của bạn được lưu dưới dạng tệp CSV.
– Tên khách hàng tiềm năng là lĩnh vực bắt buộc duy nhất cho khách hàng tiềm năng
– Nhập công ty trước khi liên lạc.
– Khi nhập danh bạ – có trường “công ty” trong danh bạ phải tương ứng với công ty hiện có.
– Bạn có thể tải xuống tệp mẫu nhập từ trang tiện ích nhập.

Nhấn Next để tiếp tục. Trên trang Trường chọn tên trường tương ứng trong Bitrix24 CRM. Xin lưu ý rằng trong trường hợp Bitrix24 không có các trường bạn cần import, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh của riêng mình trong CRM > Settings > Form & Report Settings > Custom fields > Create custom field . Xin nhớ rằng bạn cần tạo các trường này trước khi bắt đầu quá trình import.

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Trên trang Điều khiển trùng lặp, bạn có thể đặt hệ thống nên làm gì với các mục trùng lặp được tìm thấy trong quá trình import:
1. import all
2. replace existing
3. merge
4. skip

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Trang Import sẽ hiển thị số lượng hồ sơ được nhập thành công.

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Products Import

Bạn có thể import sản phẩm vào danh mục Bitrix24 tại trang CRM>  Product Catalog , có thể tìm thấy tùy chọn nhập trong Cài đặt:

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Custom fields import

Nếu tệp import của bạn có bất kỳ trường (tùy chỉnh) nào Bitrix24 CRM không có theo mặc định, các trường tùy chỉnh mới này có thể được tạo trong Bitrix24 và bạn sẽ có thể nhập thành công dữ liệu của mình sau đó.1. Để thêm trường tùy chỉnh mới vào Bitrix24 CRM – go to CRM > More > Setting > Form & Report Settings > Custom fields > add field (e.g. Contacts > add field)

2. Đặt tham số trường tùy chỉnh mới (bạn có thể đọc thêm về trường tùy chỉnh CRM tại đây )

Custom fields import
Custom fields import

Nếu bạn đặt loại trường là  list – đừng quên thêm tất cả các giá trị thuộc tính danh sách có thể, bởi vì nếu bạn quên một loại, nó sẽ được nhập với giá trị không xác định \ không có giá trị tương ứng với trường này.

Ví dụ: danh sách của bạn có các giá trị sau – ‘đỏ’, ‘xanh’, ‘cam’, nếu bạn quên thêm ‘cam’ vào danh sách, hệ thống sẽ nhập các liên hệ có giá trị ‘cam’ dưới dạng list=undefined\0.

Custom fields import
Custom fields import

3. Xin lưu ý rằng bạn cần thêm trường mới mà bạn vừa tạo vào biểu mẫu tạo mục CRM mới (ví dụ: liên hệ). Vì vậy, vui lòng mở biểu mẫu bản ghi CRM và nhấp vào Settings và chọn Reset Form. 

4. Mở tệp CSV Import của bạn và đặt tên trường tùy chỉnh giống như trường tùy chỉnh mới của bạn trong Bitrix24 (bước này không bắt buộc, nhưng sẽ giúp bạn tránh nhầm lẫn trong quá trình Import):

Custom fields import
Custom fields import

5. Bắt đầu quá trình import.
6. Trong trang cài đặt nhập thứ hai – ‘tệp’, chọn tên tệp tương ứng trong danh sách trường tùy chỉnh Bitrix24 được đề xuất:

Custom fields import
Custom fields import

Kiểm soát trùng lặp trong quá trình import

Hiện tại, tìm kiếm trùng lặp trong quá trình import được thực hiện cho các liên hệ, công ty và khách hàng tiềm năng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Chỉ định kết nối liên hệ với công ty khi import

Vui lòng import Công ty trước khi Liên hệ. Khi nhập tệp liên hệ – vui lòng khớp với trường tên ‘công ty’ tương ứng:

Import vào Bitrix24 CRM
Import vào Bitrix24 CRM

Trong trường hợp này, kết nối danh bạ công ty sẽ được thiết lập tự động.

Import thất bại

Nếu bạn thấy các ký tự, dấu chấm hỏi sau khi nhập xong, bạn cần kiểm tra mã hóa tệp CSV – tệp phải ở dạng UTF-8. Bạn có thể nhận được một tệp mẫu nếu bạn thêm một vài mục CRM, ví dụ như khách hàng tiềm năng và xuất chúng sau đó. Tệp khách hàng tiềm năng đã xuất có thể được sử dụng làm mẫu. Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình đặc biệt để thay đổi mã hóa tệp thành UTF-8.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 479