Bitrix24.Sites Điều khoản sử dụng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bitrix24.Sites là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tạo trang web và trang đích nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng vì trang web của bạn là một phần của Internet, bạn nên tuân theo các quy tắc đơn giản khi sử dụng Bitrix24.Sites.

1. Luôn luôn giữ đúng luật

Sử dụng nội dung mà bạn có quyền. Bạn không nên đăng bất kỳ thông tin nào bị cấm đăng bởi Chính phủ nước bạn. Xin lưu ý rằng mọi quốc gia đều có luật sở hữu trí tuệ, luật quảng cáo và tiếp thị, v.v., mà bạn phải duy trì.

2. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung trang web của bạn

Bitrix Inc. không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên trang web của bạn. Khi sử dụng Bitrix24.Sites, bạn đồng ý rằng Bitrix Inc. không tạo trang web cho bạn, không đăng hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên trang web của bạn.
Bitrix Inc. không kiểm tra tính hợp pháp của nội dung được đăng trên các trang web được tạo.
Bitrix Inc. có quyền đóng cửa trang web mà không cần giải thích nếu phát hiện vi phạm.

3. Bản quyền

Bạn đảm bảo rằng thông tin trên trang web của bạn không vi phạm bản quyền của bất kỳ ai, vi phạm bí mật hoặc quyền riêng tư thương mại, gây tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của ai đó. Bạn cũng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web của bạn được lấy một cách hợp pháp.

4. Tham khảo luật sư

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc một số nội dung có thể khiến trang web ngừng hoạt động, vui lòng tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi đăng nó lên trang web của bạn.

5. Điều khoản thông báo vi phạm dịch vụ

Như đã nói trước đó, Bitrix Inc. không kiểm tra các trang web được tạo bằng Bitrix24.Sites. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vi phạm các quy tắc này trên trang web được tạo bằng Bitrix24.Sites, vui lòng sử dụng biểu mẫu Lạm dụng của Bitrix24.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 105