Hành động của tôi trong quy trình kinh doanh

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

My Actions  cho phép bạn lưu các hành động / cấu trúc đã đặt và sử dụng lại.

Khối này cũng rất tiện cho việc sao chép các hành động bên trong mẫu quy trình nghiệp vụ. Chỉ cần kéo và thả các hành động cần thiết vào nó, và sau đó chúng có thể được sử dụng lặp đi lặp lại bằng cách kéo trở lại khu vực làm việc của nhà thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Các hành động được thêm vào khối này được lưu cùng với mẫu và có thể được sử dụng lại để chỉnh sửa tiếp theo.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 20