Xóa tiện ích khỏi trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể xóa tiện ích của trang web bất kỳ lúc nào nếu bạn không muốn hoặc không cần.

Xóa tiện ích trang web khỏi trang web được tạo trong Bitrix24

Nhấp vào Trang web> chọn một trang web> nhấp vào Hành động> Định cấu hình trang web.

Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh phần Tiện ích trang web> chọn Không. Đừng quên lưu các thay đổi.

Tiếp theo, bạn cần hủy xuất bản trang web và xuất bản lại để áp dụng các thay đổi. Nhấp vào Hành động> Hủy xuất bản.

Sau đó nhấp vào Hành động> Xuất bản.

Tiện ích trang web bị xóa khỏi trang web của bạn.

Xóa tiện ích trang web khỏi trang web được tạo trong CMS khác

Nếu sử dụng CMS khác, bạn cần yêu cầu quản trị viên hoặc nhà phát triển trang web xóa đoạn mã để xóa tiện ích trang web. Bạn có thể xem đoạn mã này trong CRM> Tiện ích Trang web. Tiếp theo, chọn widget cần thiết> nhấp vào nút Embed code để tìm đoạn mã nào cần gỡ bỏ. Bạn có thể tìm thấy nó trước thẻ </body> trên trang web của mình.

Tắt tiện ích của trang web

Tùy chọn này phù hợp cho cả hai trường hợp: khi trang web được tạo bằng Bitrix24 hoặc CMS khác. Việc vô hiệu hóa tiện ích  của trang web sẽ xóa nó trên tất cả các trang web mà nó đã được kết nối. Bật lại nó sẽ kết nối lại nó với tất cả các trang web.

Vào phần CRM> Tiện ích trang web> chọn một tiện ích trang web bạn muốn tắt> nhấp vào Tắt.

Bạn có thể xem ai đã kích hoạt, hủy kích hoạt hoặc chỉnh sửa tiện ích con của trang web.

Cách xóa tiện ích trang web trong CRM

Hành động này sẽ xóa hoàn toàn tiện ích  của trang web. Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa tiện ích  vì chúng chứa thông tin về những khách hàng đã đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

Vào phần CRM> Tiện ích website> chọn một tiện ích bạn muốn xóa> nhấp vào nút Xóa tiện ích. Bạn chỉ có thể xóa những tiện ích đã được tạo bởi người dùng.

θ Tìm hiểu thêm về cách tạo và cấu hình widget trong bài viết – Website widget: trò chuyện, biểu mẫu web và Cuộc gọi lại.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 96