Lead Trùng (Repeat Lead)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Làm việc với đơn hàng bị trùng lặp trong Bitrix24 thật dễ dàng! CRM nhận ra khách hàng, tạo ra một khách hàng tiềm năng mới với dấu “lặp lại” (Repeat) và tự động thêm tất cả các thông tin cần thiết vào đó.

Cách thức hoạt động

Giả sử bạn có một khách hàng mới. Các nhà quản lý xử lý Khách hàng tiềm năng này và tạo ra một thỏa thuận (Deal) và liên hệ mới. Thỏa thuận (Deal) được đóng thành công, và khách hàng hài lòng với giao dịch mua.


Sau một thời gian, khách hàng muốn mua thứ khác và liên lạc lại với bạn. Bitrix24 xác định nó là bán hàng lặp lại và tạo ra một khách hàng tiềm năng mới với một liên kết đến liên hệ hiện có.

Do đó, một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ một khách hàng tiềm năng (lead) đã hoàn thành trước đó sẽ tạo một khách hàng tiềm năng mới, nhưng được đánh dấu là “lặp lại”. Bằng cách này, bạn có thể đưa ra những lời đề nghị thú vị cho khách hàng và cảm ơn họ vì sự trung thành của họ.

Bạn có thể áp dụng các điều kiện đặc biệt để lặp lại khách hàng tiềm năng (repeat leads) khi sử dụng các quy tắc tự động hóa. Ví dụ: gửi SMS cho khách hàng nếu đó là một đợt bán hàng lặp lại.


Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc để chỉ xem các khách hàng tiềm năng lặp lại.


Khách hàng tiềm năng lặp lại có thể được chuyển đổi thành chỉ Giao dịch (Deal only).


Một Khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo nếu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch được kết nối với liên hệ. Một tin nhắn hoặc cuộc gọi mới sẽ được thêm vào thành phần hiện tại.

θ Khách hàng tiềm năng lặp lại được tạo cho tất cả các khách hàng tiềm năng hoàn thành. Không thành vấn đề liệu một khách hàng tiềm năng đã được hoàn thành thành công hay đó là một khách hàng tiềm năng “Rác” (Junk lead). Bạn có thể thêm một khách hàng tiềm năng cụ thể vào Danh sách Ngoại lệ (Exceptions list) và các khách hàng tiềm năng lặp lại sẽ không được tạo cho khách hàng tiềm năng này.

Bitrix24 tạo Khách hàng tiềm năng lặp lại theo mặc định. Bạn có thể truy cập CRM > Cài đặt > Khác (Other) > Cài đặt khác (Other setting) và tắt tùy chọn này.

θ Khách hàng tiềm năng lặp lại (Repeat leads) hoạt động trên tất cả các kênh liên lạc – cuộc gọi, email, biểu mẫu web CRM và các kênh mở.

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng), giao dịch lặp lại (Repeat Deals) sẽ được tạo thay vì khách hàng tiềm năng lặp lại.

θ Đọc thêm về các chế độ CRM trong bài viết – Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển).

Cách thêm khách hàng tiềm năng lặp lại

Để thêm một khách hàng tiềm năng lặp lại theo cách thủ công, hãy chọn một liên hệ hiện có khi thêm một khách hàng tiềm năng mới.


Trường Họ, Tên và các trường khác có chứa thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng này sẽ bị ẩn vì tất cả thông tin này được hiển thị trong trường “Khách hàng” (Client).

θ Bạn có thể sử dụng Sales Boost để tăng doanh số cho khách hàng hiện tại.

⊗ Đôi khi, bạn cần lưu lịch sử liên lạc của khách hàng mà không tạo ra khách hàng tiềm năng mới. Đọc thêm về cách thực hiện điều đó trong bài viết – Làm việc với khách hàng thường xuyên mà không tạo ra khách hàng tiềm năng lặp lại.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 281