Đăng ký tài khoản doanh nghiệp PayPal

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Để chấp nhận thanh toán qua PayPal, bạn cần có tài khoản PayPal Business.

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp PayPal

Truy cập trang web PayPal và nhấp Đăng ký.

Chọn tài khoản doanh nghiệp.

Nhập địa chỉ email bạn sẽ sử dụng để đăng nhập vào PayPal và nhấp vào Tiếp tục.

Thiết lập mật khẩu của bạn.

Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

Sau đó chọn loại hình doanh nghiệp của bạn, chỉ định từ khóa mô tả doanh nghiệp của bạn, chọn số tiền bán hàng hàng tháng và chỉ định trang web của bạn (tùy chọn). Nhấp vào Tiếp tục.

Chỉ định thông tin cá nhân của bạn và nhấp vào Gửi.

Sau đó, đi đến hộp thư đến email của bạn và xác nhận địa chỉ email của bạn.

Đăng nhập vào Tài khoản PayPal Business của bạn> cuộn xuống phần Notifications và nhấp vào cung cấp tài liệu xác nhận liên kết danh tính của bạn.

Tải lên tất cả các tài liệu cần thiết và nhấp vào Gửi.

PayPal sẽ kiểm tra các tài liệu này và phê duyệt tài khoản Doanh nghiệp của bạn.

Sau khi tài khoản PayPal Business của bạn được phê duyệt, bạn có thể kết nối nó với Bitrix24.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài khoản PayPal của mình, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp PayPal.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39