Thuê số điện thoại miễn phí

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể thuê một số điện thoại miễn phí và khách hàng của bạn sẽ không trả phí khi gọi cho bạn. Theo thống kê, các công ty sử dụng số điện thoại miễn phí nhận được nhiều hơn 30% cuộc gọi đến từ khách hàng.

Bạn có thể thuê số điện thoại miễn phí ở phần Telephony > Connection > Rent phone number.

Số điện thoại miễn phí có tất cả các tính năng giống như một số điện thoại địa phương thông thường – bạn có thể cấu hình định tuyến cuộc gọi đến, sử dụng nó làm số mặc định cho các cuộc gọi đi, v.v. 

Nhưng có một số chi tiết quan trọng:

  1. Thanh toán hàng tháng.
    Số điện thoại miễn phí đắt hơn số điện thoại địa phương – $ 6 một tháng, thay vì $ 4 một  tháng. ( ở Mỹ )
  2. Bạn sẽ bị tính phí cho các cuộc gọi đến.
    Khi sử dụng số điện thoại miễn phí, bạn sẽ bị tính phí cho các cuộc gọi đến vì khách hàng của bạn không trả tiền cho một cuộc gọi đi đến số này. Trên thực tế, bạn trả tiền thay vì khách hàng của bạn.
  3. Cước cho các cuộc gọi đi cũng giống như giá cước cho các cuộc gọi địa phương.
  4. Tính phí khi chuyển tiếp cuộc gọi.
    Nếu bạn sử dụng chuyển tiếp cuộc gọi, bạn sẽ bị tính phí như một cuộc gọi đến (vì đó là một số điện thoại miễn phí) và cho một cuộc gọi đi (trên thực tế, chuyển tiếp cuộc gọi là một cuộc gọi đi).

🔻Nếu bạn thuê số điện thoại miễn phí ở một số quốc gia, chỉ khách hàng từ quốc gia này mới có thể gọi đến số điện thoại miễn phí này. Ví dụ: nếu bạn thuê một số điện thoại miễn phí của Úc, chỉ những khách hàng từ Úc mới có thể gọi cho bạn. Quy tắc này áp dụng cho tất cả các số điện thoại miễn phí, ngoại trừ các số điện thoại miễn phí của Mỹ- một cuộc gọi từ quốc gia khác sẽ được tính phí cho người gọi.

Cách tiết kiệm tiền cho các cuộc gọi đến nhận được trong giờ ngoài giờ.
Bạn có thể nhận được các cuộc gọi đến trong giờ ngoài giờ. Không quan trọng nếu ai đó trả lời cuộc gọi hay không, bạn vẫn sẽ bị tính phí cho một cuộc gọi đến.
Có thể thay đổi cài đặt thời gian của số điện thoại. Tùy chọn này thông báo cho khách hàng của bạn rằng không thể hỗ trợ các cuộc gọi được thực hiện trong giờ ngoài giờ.

Ngoài ra, có một tùy chọn Danh sách đen ( Blacklist ) . Bạn có thể tìm thấy nó trong phần: Điện thoại > Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Danh sách đen
( Telephony section > Connection > Configure telephony > Blacklist ).

🔻Đọc thêm về tùy chọn Danh sách đen trong bài viết – Danh sách đen

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn Tự động chặn số điện thoại ngoài giờ hành chính để tự động thêm một số điện thoại vào danh sách đen nếu một cuộc gọi bắt nguồn từ cùng một ID người gọi quá nhiều lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn có thể xem các cuộc gọi bị từ chối trong phần Chi tiết cuộc gọi

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 113