Chế độ CRM (Đơn giản và Cổ điển)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM – CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Chế độ CRM cổ điển

Nếu bạn đang sử dụng chế độ này, tất cả khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng (leads)

θ Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn thành một giao dịch. Đọc thêm trong bài viết – Cách làm việc với khách hàng tiềm năng.

Làm thế nào để có được khách hàng tiềm năng mới? Bitrix24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ – kênh mở, điện thoại, biểu mẫu web CRM, v.v.

Sau khi khách hàng tiềm năng được thêm, bạn tiếp tục giao tiếp với khách hàng tiềm năng và sau đó chuyển đổi khách hàng tiềm năng này thành người liên hệ.

Quá trình này được gọi là “Chuyển đổi khách hàng tiềm năng”. Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

θ Đọc thêm về chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong bài viết – Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới).
Sau đó, bạn tiếp tục làm việc với khách hàng và ngày càng nhận được nhiều thông tin hơn về khách hàng của mình.

θ Khách hàng trong Bitrix24 CRM được đại diện bởi Công tyĐịa chỉ liên hệ.

Khách hàng tiềm năng (Leadss) cũng có thể được chuyển đổi thành khách thoả thuận (deals).

Đọc thêm về khách  thoả thuận (deals) trong bài viết – Thêm một deal mới.

Chế độ CRM đơn giản

Làm việc trong chế độ CRM cổ điển đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian. Đối với các công ty nhỏ, chúng tôi đã tạo một chế độ CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng (leads).

Trong chế độ CRM đơn giản, tất cả các email, cuộc gọi, yêu cầu và cuộc trò chuyện gửi đến ngay lập tức trở thành giao dịch và / hoặc liên hệ.

θ Đọc thêm về chuyển đổi chế độ CRM trong bài viết – Chuyển chế độ CRM.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 56