Xem lịch làm việc đối với những khách hàng tiềm năng và giao dịch (Deal)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Sử dụng chế độ Calendar view cho khách hàng tiềm năng và giao dịch để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày cố định.

Video hướng dẫn sử dụng chế độ Calendar

Hình 1: Giao diện Calendar

Giao diện Calendar đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra các nguồn lực hoặc nhân viên vào một ngày nhất định để lên lịch cho khách hàng một cách chính xác.

Cài đặt xem lịch

 

Giao diện Calendar  có một số cài đặt quan trọng:

 

Hình 2: Chọn thời gian theo ý muốn
  • Chọn một khoảng thời gian để được hiển thị – Ngày, tuần hoặc tháng.
  • Chọn một cách sắp xếp sẽ được sử dụng.

Bạn có thể sắp xếp  từng khách hàng tiềm năng theo ngày Created on. Bạn có thể sắp xếp giao dịch theo ngày Created on hoặc Completed on. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Date/Time hoặc Book a Resource theo từng mục tiêu.

Ví dụ về giao diện Calendar 

Giao diện Calendar rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu thỏa thuận được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này.

Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành khi bạn thực hiện một chương trình khuyến mãi.

Hình 3: Ví dụ về giao diện Calendar

Lưu ý: Chỉ cần nhấp vào một ngày để thêm một khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận mới.

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 51