Thêm danh mục vào trang Cửa hàng trực tuyến Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

 

Sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào danh mục thương mại , bạn cần thêm danh mục này vào trang Cửa hàng trực tuyến Bitrix24. Nhấp vào Thêm khối> Cửa hàng trực tuyến> Sản phẩm .

productsonline1.png

Theo mặc định, tất cả các sản phẩm sẽ được thêm vào. Nhưng chúng tôi muốn có một trang riêng cho từng danh mục sản phẩm. Hãy chỉ thêm danh mục Sô cô la sữa vào trang này. Để làm điều đó, chỉ cần nhấp vào Cài đặt> Cài đặt danh mục .

productsonline2.png

Nhấp vào Chọn bên cạnh trường thư mục Danh mục .

productsonline3.png

Chọn danh mục cần thiết và nhấp vào Lưu .

productsonline4.png

Bây giờ chỉ có danh mục Sô cô la sữa được hiển thị trên trang này. Bạn có thể làm tương tự cho các trang và danh mục khác.

productsonline5.png

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 27