Mạng hồ sơ Bitrix24 (Bitrix24 Network profile)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Mạng hồ sơ Bitrix24 (Bitrix24 Network profile) là nơi bạn có thể xem và quản lý tất cả các tài khoản Bitrix24 của mình. Chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24 của bạn trên tất cả các tài khoản Bitrix24 được kết nối, truy cập vào bất kỳ tài khoản Bitrix24 nào mà bạn là quản trị viên hoặc được mời chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Có hai cách để truy cập trang hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn:

  • Bằng cách nhấp vào liên kết: https://www.bitrix24.net/
  • Bằng cách nhấp vào Bitrix24 Network profile:

Tại đây bạn có thể:

Chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24

Bạn có thể chỉnh sửa tên, họ và tải lên hình ảnh hồ sơ. Bật Cập nhật thông tin tài khoản người dùng trên tất cả tùy chọn của Bitrix24 được kết nối (Update user account information on all connected Bitrix24’s) để áp dụng các thay đổi cho tất cả các tài khoản Bitrix24 của bạn.

Đổi tên tài khoản Bitrix24 của bạn

Khi tạo một tài khoản Bitrix24 mới, tài khoản sẽ có một tên ngẫu nhiên. Quản trị viên có thể đổi tên tài khoản Bitrix24 nhưng chỉ một lần.

Kết nối số điện thoại và email

Bạn có thể thêm số điện thoại hoặc email để có thể đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình bằng số điện thoại hoặc email. Ngoài ra, khi chỉnh sửa số điện thoại hoặc email, bạn có thể cập nhật nó cho tất cả các cấu hình tài khoản Bitrix24 của bạn (Điện thoại di động và các trường email Liên hệ).

Nếu bạn kết nối số điện thoại của mình với hồ sơ Mạng Bitrix24, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS xác nhận với mã bạn cần nhập. Tương tự với việc kết nối địa chỉ email của bạn – bạn sẽ nhận được một thông báo email. Để khôi phục quyền truy cập vào hồ sơ Mạng Bitrix24, bạn sẽ có thể sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email của mình.

Đổi mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu cấu hình Mạng Bitrix24 bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

Kết nối mạng xã hội (Connect social media)

Bạn có thể định cấu hình đăng nhập vào mạng xã hội và kết nối hồ sơ truyền thông xã hội của bạn với hồ sơ Mạng Bitrix24.

Bạn có thể ngắt kết nối tại trang trên.

Tạo tài khoản Bitrix24 mới

Bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24 mới bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

Xóa hồ sơ mạng Bitrix24

Nếu không có tài khoản Bitrix24 được kết nối với hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn, bạn có thể xóa hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 396