Kết nối tổng đài SIP bằng API REST

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể kết nối PBX của mình bằng trình kết nối SIP hoặc bạn có thể chọn giải pháp Marketplace và kết nối SIP PBX bằng REST API.

Sự khác biệt giữa các tùy chọn kết nối PBX:

  • Kết nối PBX bằng đầu nối SIP :Tất cả các tùy chọn Điện thoại Bitrix24 đều có sẵn. Các cuộc gọi đến là miễn phí, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn sẽ tính phí cho bạn đối với các cuộc gọi đi. Bạn sẽ bị tính phí hàng tháng khi sử dụng trình kết nối SIP. Đầu nối SIP cần được mua riêng và không liên quan đến số dư Điện thoại. Thực hiện cuộc gọi đi từ trình duyệt, máy tính để bàn và ứng dụng di động của bạn.
  • Kết nối PBX bằng REST API :PBX của bạn định tuyến các cuộc gọi và xử lý lưu lượng thoại. So với kết nối SIP, sử dụng REST API cung cấp kết nối nhanh hơn và tốt hơn.Nếu bạn kết nối PBX của mình bằng REST API, các tùy chọn được liệt kê bên dưới sẽ không khả dụng :
   • Phát thanh bằng giọng nói trong phần Tiếp thị CRM;
   • Cuộc gọi từ trình duyệt, máy tính để bàn và ứng dụng di động;
   • Phiên âm cuộc gọi.

Theo mặc định, các tùy chọn sau sẽ được hỗ trợ , nhưng có thể không khả dụng trong một ứng dụng cụ thể hoặc không được nhà cung cấp của bạn hỗ trợ:

   • Ghi âm cuộc gọi;
   • Gọi lại;
   • Đánh giá chất lượng dịch vụ;
   • Chọn một số điện thoại cụ thể làm nguồn khách hàng tiềm năng trong CRM.

Cách kết nối PBX bằng REST API

Mở phần Điện thoại > nhấp vào Kết nối > nhấp vào Xem tất cả trong phần Tích hợp điện thoại.

integration1.png

Chọn một ứng dụng> nhấp vào Xem> Cài đặt và làm theo hướng dẫn dành cho nhà phát triển ứng dụng.

Hướng dẫn cài đặt có thể được tìm thấy trong tab Cài đặt của mô tả ứng dụng.

Vui lòng liên hệ với nhà phát triển ứng dụng nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với cấu hình ứng dụng hoặc thắc mắc về cài đặt ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trong tab Hỗ trợ của mô tả ứng dụng.

 

Tích hợp điện thoại

Nếu bạn là nhà phát triển và muốn tích hợp điện thoại của mình, hãy đọc hướng dẫn nàyMẹo Tích hợp Điện thoại 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 53