Hành động với danh sách danh mục sản phẩm

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Hiển thị tất cả các lĩnh vực sản phẩm trong danh sách danh mục

Để có tất cả các trường sản phẩm mặc định và tùy chỉnh được hiển thị trong danh sách danh mục, vui lòng nhấp vào Chỉnh sửa danh sách —> Danh sách cột và kiểm tra tất cả các trường bạn muốn được hiển thị trong danh sách, nhấp vào Áp dụng:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Hành động nhóm – cách chỉnh sửa một số sản phẩm cùng một lúc

Bạn không phải mở trang chi tiết của từng sản phẩm để thay đổi giá sản phẩm, v.v. – bạn có thể nhấp vào tùy chọn “Kiểm tra tất cả” ở góc trên cùng bên trái phía trên danh sách:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Bây giờ đi đến cuối danh sách và bấm vào tab “chỉnh sửa”:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Chỉnh sửa sản phẩm và nhấn “lưu” để hoàn tất chỉnh sửa:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Nhập khẩu sản phẩm

Bạn có thể nhập danh sách sản phẩm tệp định dạng CSV vào Bitrix24. Nhấp vào tab cài đặt phía trên danh sách —> nhập:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Xin lưu ý rằng nếu tệp nhập của bạn có bất kỳ trường tùy chỉnh nào Bitrix24 không có theo mặc định – trước tiên bạn cần tạo các trường tùy chỉnh trong CRM —> Cài đặt —> Thuộc tính sản phẩm.

Lọc danh mục

Bạn luôn có thể lọc danh sách sản phẩm của mình với sự trợ giúp của bộ lọc (nếu bộ lọc bị ẩn – vui lòng nhấp vào tab “hiển thị bộ lọc”):

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Để thêm nhiều trường vào bộ lọc, vui lòng nhấp vào tab “Thêm trường lọc” và đánh dấu vào các tệp bạn muốn thêm:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

Bạn có thể lọc theo nhiều tham số cùng một lúc, bao gồm các phần & giá trị của trường tùy chỉnh:

Thao tác với các danh mục trên bitrix24
Thao tác với các danh mục trên bitrix24

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18