Bitrix24 là gì?

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

θ Bitrix24 là một không gian làm việc thống nhất xử lý nhiều khía cạnh của hoạt động và nhiệm vụ hàng ngày. CRM, Quản lý dự án & Nền tảng cộng tác để quản lý doanh nghiệp của bạn. Đám mây hoặc tại chỗ.

Để tìm hiểu về các tính năng phổ biến nhất của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo tại đây .

Các tính năng chính của Bitrix24 bao gồm:

  • Collaboration (trò chuyện, nhắn tin trực tuyến, thăm dò ý kiến, tích hợp điện thoại, cuộc gọi thoại và video)
  • CRM (khách hàng , thông tin liên hệ, giao dịch, hóa đơn, biểu mẫu web, báo cáo bán hàng, tự động hóa bán hàng, tích hợp kênh, tiện ích trang web)
  • Project Management (Quản lý dự án) nhiệm vụ,Gantt, kanban, nhiệm vụ định kỳ & theo dõi thời gian nhiệm vụ
  • Document Management (Quản lý tài liệu) lưu trữ và chia sẻ tệp, đồng bộ hóa với máy tính cục bộ, tích hợp, quy trình làm việc cho thư viện tài liệu
  • Time Management (Quản lý thời gian) tính toán và tóm tắt tự động thời gian làm việc, báo cáo công việc, chia sẻ lịch trình
  • HR (Nhân sự) thư mục nhân viên, cấu trúc công ty, biểu đồ vắng mặt của nhân viên & quy trình yêu cầu nghỉ việc, thông báo và đánh giá hiệu quả làm việc

Bitrix24 có sẵn trên đám mây và trên cơ sở (tự lưu trữ). Đọc thêm về sự khác biệt giữa các phiên bản đám mây và tự lưu trữ tại đây . 

Ứng dụng di động cho iOS và Android cũng có sẵn và miễn phí cho mọi người dùng Bitrix24.

Θ Bitrix24 có giá bao nhiêu? Bitrix24 cung cấp một tập hợp các gói & phiên bản, bắt đầu từ Gói miễn phí trên đám mây. Kiểm tra  kế hoạch có sẵn và giá cả .
Nếu bạn muốn lên lịch trình demo hoặc yêu cầu tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với một trong các đối tác của  bitrix24.
Nếu bạn nhận được thông báo qua email, yêu cầu bạn tham gia tài khoản Bitrix24, điều đó có nghĩa là một trong những đồng nghiệp của bạn đã đăng ký tài khoản với Bitrix24 và yêu cầu bạn tham gia.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 93