Thay đổi ngôn ngữ giao diện

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Đám mây Bitrix24

Mỗi người dùng Bitrix24 có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện Bitrix24 với sự trợ giúp của tab “cờ” bản địa hóa ở cuối tài khoản Bitrix24 của chính họ:

lang1.png

Hiện tại, giao diện phiên bản Bitrix24 Cloud có sẵn bằng: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha Brazil, tiếng Pháp, tiếng Ý (beta), tiếng Ba Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật, tiếng Việt (beta), tiếng Thái (beta), tiếng Hindi ( beta), tiếng Indonesia (beta), tiếng Malay (beta), tiếng Nga, tiếng Ukraina.

Bitrix 24 On-Premise

Lưu trữ Phân phối Sản phẩm Chính thức:

 • Tiếng Anh, Hoa Kỳ (chỉ bao gồm tiếng Anh)
 • Tiếng Đức (bao gồm tiếng Đức và tiếng Anh)
 • Tiếng Nga (bao gồm tiếng Nga và tiếng Anh)

Các gói Ngôn ngữ bổ sung có sẵn thông qua Cập nhật hệ thống:

 • Tây Ban Nha, Mỹ Latinh
 • Tiếng Bồ Đào Nha, Brazil
 • Tiếng Pháp, Canada
 • Đánh bóng

Gói Bản địa hóa do Đối tác Phát triển (có thể phát sinh thêm chi phí) *:

 • Tiếng Việt
 • Thổ nhĩ kỳ
 • Tiếng hà lan
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Slovak
 • Người Bungari
 • người Ý
 • người Hungary
 • người Hy Lạp
 • và nhiều hơn nữa

* Đối với những ngôn ngữ này và các ngôn ngữ khác cho phiên bản tại chỗ, vui lòng liên hệ vớcác đối tác địa phương.

Đối với Bitrix24 On-Premise :

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49