Chuyển cửa hàng trực tuyến

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể chuyển các cửa hàng trực tuyến của mình được tạo trong Bitrix24 từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác. Tất cả những gì bạn cần làm là xuất một cửa hàng trực tuyến từ một tài khoản và sau đó nhập tệp lưu trữ cửa hàng trực tuyến sang một tài khoản khác.

Làm thế nào nó hoạt động

Vào phần Cửa hàng trực tuyến > nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > chọn cửa hàng bạn muốn chuyển> nhấp vào Hành động> Xuất.

online_store_export.jpg

Nhấp vào Xuất để tạo tệp lưu trữ.

online_store_export.jpg

Nhấp vào Tải xuống để tải xuống tệp zip.

online_store_download.jpg

Chuyển đến tài khoản Bitrix24 khác> Cửa hàng trực tuyến > Cửa hàng trực tuyến > nút bánh răng cưa > Nhập cửa hàng trực tuyến .

import_online_store.jpg

Tải lên Cửa hàng trực tuyến.

upload_online_store.jpg

Xong! Mở trang web đã nhập để bắt đầu làm việc với nó.

open_site.jpg

Bạn có thể xuất bản nó, định cấu hình tích hợp, dịch vụ giao hàng, hệ thống thanh toán và danh mục thương mại.

import_site.jpg
  • Nhập cửa hàng trực tuyến có sẵn ở bất kỳ gói Bitrix24 nào.
  • Xuất qua cửa hàng trực tuyến chỉ có sẵn ở các gói thương mại .
  • Để nhập sản phẩm thành công, tài khoản Bitrix24 khác phải có ít nhất một sản phẩm trong danh mục.
  • Chỉ có cửa hàng trực tuyến và cấu trúc của nó được xuất. Cơ sở dữ liệu khách hàng, danh mục thương mại, dịch vụ giao hàng và các tích hợp khác (tiện ích con được kết nối, kênh mở, biểu mẫu web CRM) không được xuất.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 20