Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (leads) thành giao dịch (deals)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Vào tháng 8, chúng tôi đã thông báo cho bạn về những thay đổi trong các gói Bitrix24. Các tính năng được cung cấp bởi gói Miễn phíCơ bản đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.

θ Đọc thêm về các thay đổi về gói trong bài viết Các gói Bitrix24 mới từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Nếu bạn đã làm việc với các khách hàng tiềm năng (leads) về gói Miễn phíCơ bản, bạn phải đối mặt với thực tế là bạn không thể truy cập vào phần CRM này nữa. Nhưng bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng (leads) thành giao dịch (deals) để tiếp tục làm việc với khách hàng của mình. Thông tin có trong khách hàng tiềm năng (leads) sẽ được chuyển sang các biểu mẫu giao dịch (deal) và khách hàng.

Cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng (leads)

Chuyển đến CRM> Giao dịch (deals). Nhấp vào bánh răng và chọn Chế độ CRM.

Θ Chế độ CRM có thể được quản trị viên Bitrix24 theo dõi.

Chọn chế độ CRM đơn giản. Tất cả các khách hàng tiềm năng (leads) sẽ được chuyển đổi thành giao dịch (deals), liên hệ hoặc công ty.

Θ Thông tin về quy trình bán hàng, chẳng hạn như danh sách sản phẩm, sẽ được chuyển đến Giao dịch (deal). Dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như tên hoặc số điện thoại – cho Liên hệ (contact) hoặc Công ty (company).

Tại sao chúng tôi không chuyển đổi khách hàng tiềm năng (leads) theo cách thủ công?

Hầu hết người dùng có xu hướng tự động hóa trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ: giao dịch (deals) có thể có các quy tắc tự động hóa và quy trình kinh doanh được kích hoạt khi giao dịch (deal) được tạo.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 215