Chức năng đánh giá qua AI trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các nhà quản lý của bạn tìm ra Thỏa thuận (Deals) nào có nhiều cơ hội để giành chiến thắng? Họ có làm theo trực giác của mình không, hay họ có nhận thấy điều gì đó giống nhau trong các giao dịch thành công?

Bitrix24 có thể phân tích dữ liệu hiện có trong CRM của bạn và hiển thị xác suất thành công cho các khách hàng tiềm năng và giao dịch mới. Ngoài ra, Bitrix24 có thể cho thấy sự kiện nào ảnh hưởng đến xác suất thành công nhất.

Đánh giá qua AI sử dụng dữ liệu hiện có. Nhiều dữ liệu được nhập vào có nghĩa là dự báo sẽ chính xác hơn.

 AI có sẵn cho các thuê bao gói Start +, CRM +, Standard và Professional. Đọc thêm ở đây – Giá trên Cloud

Hoạt động như thế nào

Mở CRM và chọn bất kỳ Thỏa thuận (Deals) hoặc Khách hàng tiềm năng (Leads). Ở phần trên của thẻ phần tử CRM, có nút Đánh giá AI24 (AI Scoring).

scoring1

Trước hết, AI cần được huấn luyện bằng cách sử dụng dữ liệu thực.

scoring2

Để có được dự báo đầu tiên từ AI, bạn cần có ít nhất 2000 yếu tố liên quan với các hoạt động.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Bitrix24 sẽ cho bạn thấy khả năng thành công của Khách hàng tiềm năng (Leads) hoặc Thỏa thuận (Deals).

scoring3

Nhấp vào nút AI24 Scoring để xem thêm thông tin.

scoring4

Tại đây bạn có thể thấy biểu đồ dự báo và danh sách các sự kiện đã ảnh hưởng đến dự báo.

Tất cả các yếu tố đóng trong khung của mô hình dự báo khả năng chính xác được chia thành hai nhóm – nhóm đầu tiên được sử dụng cho huấn luyện; nhóm còn lại được sử dụng để xác minh độ chính xác cho dự báo. Kết quả xác minh dự báo được gọi là độ chính xác của mô hình dự báo.

Hệ thống dự đoán AI Scoring sẽ tự động lặp lại việc máy học sau ba mươi ngày.

Bitrix24 tính đến những yếu tố nào khi đưa ra dự báo?

  • Khách hàng tiềm năng hoặc nguồn Thỏa thuận , ngày và thời gian của việc hình thành;
  • Giá trị của tất cả các trường và tất cả các cập nhật của các giá trị này;
  • Tổng số cuộc gọi, email và trò chuyện từ các kênh;
  • Lưu lại cuộc gọi, email, lịch sử tin nhắn;
  • Đường dẫn khách hàng;
  • Loại yêu cầu (lặp lại hoặc ban đầu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 116