So sánh các phiên bản trên Bitrix24 On-Premise

You are here:
Thời gian đọc 3 phút
Trong bài viết này

Phiên bản Bitrix24 On-Premise lý tưởng cho các tổ chức có quy mô từ 50 đến 50.000 nhân viên.

on_premise_pricing.jpg

Có hai phiên bản Bitrix24 On-Premise: Business và Enterprise.

Bạn có thể so sánh các phiên bản Bitrix24 On-Premise trên Bitrix24 On-Premise: Editions và trang giá cả.
Phiên bản kinh doanh

Phiên bản Bitrix24 On-Premise Business bao gồm tất cả các tính năng của phiên bản Bitrix24.CRM, nhưng ngoài ra, bạn còn nhận được:

  • Nhiều người dùng hơn – có thể thêm 50-500 người dùng vào tài khoản phiên bản Bitrix24 On-Premise Business thay vì 12 người dùng Bitrix24.CRM.
  • Người dùng bên ngoài – quyền truy cập Extranet cung cấp một không gian an toàn, riêng biệt, nơi các nhóm làm việc có thể được chia sẻ với những người dùng bên ngoài như khách hàng, đối tác, dịch giả tự do và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Tất cả các chức năng giống nhau đều có sẵn trong các nhóm Extranet, nhưng các bên thứ ba này chỉ có thể xem các nhóm làm việc mà họ là một phần và những người dùng khác nhau của các nhóm đó.
  • e-Learning – tính năng e-Learning cho phép bạn tạo các khóa đào tạo trực tuyến, thực hiện các bài kiểm tra và chứng nhận người dùng. Bạn có thể tạo số lượng không giới hạn các khóa đào tạo và bài kiểm tra trực tuyến cho nhân viên của mình hoặc những người bạn mời trong extranet của mình. Tất cả các kết quả đạt được của một nhân viên / người tham gia đều được đăng ký và có thể được theo dõi trong nhật ký.
  • Bộ phận trợ giúp – Bitrix24 đi kèm với dịch vụ bộ phận trợ giúp chuyên nghiệp cho phép bạn tổ chức các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tạo ra một hệ thống minh bạch và hiệu quả cho các yêu cầu dịch vụ. Phiếu hỗ trợ có thể được tạo bằng cách điền vào một biểu mẫu đặc biệt trong mạng nội bộ hoặc qua email bằng cách sử dụng hộp thư được thiết lập để xử lý việc tạo phiếu hỗ trợ.
  • Active Directory, SSO, MS Exchange, Sharepoint Sync – Bitrix24 tích hợp chặt chẽ với các tác vụ MS Outlook, danh bạ và lịch (tích hợp hai chiều sử dụng danh sách SharePoint dựa trên SOAP). Trình kết nối MS Exchange Server 2007/2010 dùng để đồng bộ hóa lịch, nhiệm vụ và danh bạ trong mạng nội bộ của bạn từ MS Exchange Server. Bên cạnh đó, Bitrix24 tích hợp với các sản phẩm của Google và Apple thông qua việc hỗ trợ các định dạng CalDAV và CardDAV. Sản phẩm của chúng tôi cũng hỗ trợ tích hợp Active Directory / LDAP, cung cấp cho cổng thông tin của bạn một phương pháp quản lý dữ liệu tập trung.

Phiên bản doanh nghiệp

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các ưu điểm của phiên bản Bitrix24 On-Premise Business tại đây – Bitrix24 On-Premise: Các phiên bản và giá cả.

Phiên bản Bitrix24 On-Premise Enerprise bao gồm tất cả các tính năng của phiên bản Bitrix24 On-Premise Business, nhưng ngoài ra, bạn còn nhận được:

  • Nhiều người dùng hơn – có thể thêm 1000 người dùng không giới hạn vào tài khoản phiên bản Bitrix24 On-Premise Enterprise thay vì 50-500 người dùng phiên bản Bitrix24 On-Premise Business.
  • Nhiều bộ phận – tính năng cực kỳ hữu ích này cho phép phân tách các phiên bản của cổng mạng nội bộ cho từng bộ phận hoặc phòng ban. Chức năng này được thiết kế đặc biệt cho các công ty có nhiều văn phòng và địa điểm chi nhánh cần có mức độ tự chủ lớn hơn. Về bản chất, mỗi chi nhánh có thể có một mạng nội bộ riêng có cấu trúc và thiết kế riêng biệt. Nhân viên có thể truy cập vào mạng nội bộ của công ty họ, mạng nội bộ của bộ phận của họ và, tùy thuộc vào cài đặt, mạng nội bộ của các bộ phận khác.
  • Cụm web – Bitrix Web Cluster cung cấp một giải pháp linh hoạt với khả năng mở rộng theo thời gian thực của các tài nguyên cụ thể (cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ web) cần được mở rộng, đơn giản bằng cách thêm máy mới vào cụm.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các ưu điểm của phiên bản Bitrix24 On-Premise Enterprise tại đây – Bitrix24 On-Premise: Các phiên bản và giá cả .

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 158