Trình quay số tự động

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Đáp ứng trình tùy chọn quay số tự động mới cho Bitrix 24 của bạn, tự động quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn. Khi cuộc gọi được trả lời, bộ tư động sẽ kết nối cuộc gọi với người trực tuyến

Làm cách nào để bắt đầu quay số

Mở danh sách liên lạc CRM và chọn khách hàng bạn cần gọi. Mẹo: để chuẩn bị danh sách khách hàng, bạn có thể chọn tất cả các địa chỉ liên lạc hoặc sử dụng các bộ lọc để tạo danh sách tham số tùy chỉnh của mình (ví dụ: khách hàng được tạo trong tháng này).

Nhấp vào Bắt đầu tùy chọn quay số bên dưới danh sách:

Hình 1: Bắt đầu quay số tự động

Cách tạo danh sách cuộc gọi cho người dùng khác

Bên cạnh việc áp dụng bắt đầu quay số tùy chọn cho chính mình, bạn cũng có thể tạo danh sách cuộc gọi cho người dùng khác

 • Mở danh sách liên lạc CRM và chọn khách hàng bạn cần gọi.
 • Trong menu hành động bên dưới danh sách, chọn Tạo danh sách cuộc gọi  và nhấp vào Áp dụng
Hình 2: Tạo danh sách cuộc gọi
 • Một biểu mẫu hoạt động cho danh sách cuộc gọi mới sẽ xuất hiện

  Hình 3: Biểu mẫu hoạt động cho danh sách cuộc gọi mới
 • Tại đây bạn có thể đặt ngày, giờ gọi hoặc thêm mô tả và chỉ định người dùng có trách nhiệm. Xin lưu ý rằng văn bản bạn thêm dưới dạng chủ đề sẽ được hiển thị cho người dùng có trách nhiệm dưới dạng tên hoạt động. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các mẫu web có sẵn.
 • Sau khi danh sách được tạo, người dùng có trách nhiệm có thể tìm thấy nó dưới dạng hoạt động trong CRM Activities
Hình 4: Giao diện danh sách mới sau khi được tạo
 • Tại đây bạn có thể mở hoạt động cho danh sách cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi
Hình 5: Bắt đầu cuộc gọi với danh sách mới
 • Bấm vào tab Gọi để bắt đầu gọi. Mỗi liên hệ sẽ có mục trạng thái cuộc gọi riêng. Từ lúc bắt đầu, trạng thái cuộc gọi liên lạc sẽ tương đương  với lịch trình. Sau khi cuộc gọi kết thúc, bạn có thể đặt trạng thái khác như: thành công, số không hợp lệ, v.v.
Hình 6: Bắt đầu cuộc gọi mới
 • Nhấn Next để đến một liên hệ khác trong danh sách cuộc gọi của bạn.
 • Giao dịch hoặc Hóa đơn mới có thể được tạo từ danh sách cuộc gọi khi cần thiết.

Cách thiết lập trạng thái cuộc gọi

Bạn có thể chỉnh sửa trạng thái cuộc gọi hiện tại hoặc thêm trạng thái mới trong CRM > Settings > Start Point > Statuses & Dropdowns > Call StatusesKéo và thả các trạng thái để sắp xếp lại chúng.

Hình 7: Thiết lập trạng thái cuộc gọi
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 185