Câu hỏi thường gặp: Ứng dụng trên máy tính

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bài viết này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về ứng dụng Máy tính để bàn.

1. Bitrix24 có ứng dụng Máy tính để bàn không?

Có, bạn có thể tải xuống trên trang Ứng dụng Bitrix24 .

Đọc thêm trong bài viết Cách cập nhật ứng dụng Bitrix24 Desktop .

2. Màn hình trong ứng dụng Máy tính có màu trắng. Phải làm gì tiếp theo?

Nhấn:

 • Windows: Ctrl + Shift + R
 • macOS: cmd + Shift + R

3. Làm cách nào để xóa bộ nhớ cache trong ứng dụng trên Máy tính?

Đối với Windows : trong một ứng dụng đang mở, nhấn Ctrl + Shift + L. Thư mục chứa nhật ký và dữ liệu ứng dụng sẽ mở ra. Đóng ứng dụng và xóa thư mục cef_cache .

Đối với MacOS : để mở thư mục chứa nhật ký và dữ liệu ứng dụng, nhấn cmd + Shift + L. Đóng ứng dụng và xóa thư mục cef_cache .

4. Tại sao lỗi “Miền này bị ngắt kết nối hoặc không tồn tại. Vui lòng kiểm tra xem địa chỉ có đúng không” ?

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn không có quyền truy cập: cổng thông tin đã bị xóa hoặc bạn đã bị đăng xuất khỏi nó.

Tìm biểu tượng ứng dụng Máy tính để bàn trong thanh trên cùng của macOS hoặc trong bảng thông báo của Windows. Chọn tùy chọn Thay đổi người dùng trong cài đặt và thử đăng nhập lại.

5. Tại sao hệ thống tệp exFAT không được hỗ trợ?

Hệ thống tệp exFAT không hỗ trợ các luồng dữ liệu thay thế, được sử dụng trong ứng dụng Bitrix24 để lưu trữ siêu dữ liệu, cụ thể là các số phiên bản đồng bộ.

6. Có phiên bản ứng dụng dành cho Máy tính để bàn cho Windows XP hoặc Linux không?

Ứng dụng máy tính Bitrix24 dành cho Windows XP không còn được hỗ trợ. Bạn có thể làm việc trong Bitrix24 thông qua trình duyệt.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu cho ứng dụng Bitrix24 Desktop là macOS 10.10 trở lên hoặc Windows 7 SP1 trở lên.

Ứng dụng Bitrix24 dành cho Linux hỗ trợ các bản phân phối sau:

 • Ubuntu 20,21,22 (Gnome)
 • Kubuntu 20,22 (KDE)
 • Mint 20 (Mutter)
 • Fedora 35 (Gnome)
 • Fedora 36
 • BaseALT Simpy Linux 10.0.900 (Xfce)
 • Rosa 21.1 (KDE)
 • Astra Linux (Orel 2.12)
 • OpenSuse Leap 15.4

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Máy tính để bàn trên trang Ứng dụng Bitrix24 .

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10