Cuộc họp ngắn gọn và tạo tài liệu trong cuộc gọi Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong một cuộc gọi làm việc, điều quan trọng là phải ghi lại một số lưu ý để bạn không quên các chi tiết của cuộc đối thoại.

Trong Bitrix24, bạn có thể thực hiện cuộc gọi ngắn gọn, cũng như tạo và chỉnh sửa tài liệu cùng nhau. Nhấp vào nút Tài liệu trong cửa sổ cuộc gọi.

document.jpg

Có ba tùy chọn trong menu:

  1. Tóm tắt cuộc họp – bản ghi cuộc gọi trong tài liệu văn bản.
  2. Tạo tài liệu – bạn có thể tạo tài liệu văn bản, bảng hoặc bản trình bày và làm việc với nó trong khi gọi.
  3. Mở các bản tóm tắt gần đây – tại đây bạn có thể xem các bản ghi văn bản của cuộc gọi trước đó.

Cuộc họp ngắn gọn

Sau khi chọn tùy chọn Cuộc họp ngắn gọn , bạn sẽ được cung cấp các mẫu cho tài liệu.

select_template.jpg

Các mẫu chỉ khác nhau về thiết kế đồ họa. Các mẫu khác có thể được chọn trong lần gọi tiếp theo.

Một liên kết đến tệp sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện cuộc gọi.

short_create.jpg

Bất kỳ người tham gia cuộc gọi nào cũng có thể mở bản tóm tắt cuộc họp. Tài liệu có thể được chỉnh sửa cùng một lúc bởi tất cả những người tham gia.

meeting_brief.jpg

Tất cả các thay đổi được tự động lưu trong tệp. Phiên bản cập nhật của tệp sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện.

Tạo tài liệu

Bạn có thể tạo tài liệu văn bản, bảng hoặc bản trình bày trong khi gọi. Một liên kết đến tệp mới cũng sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện cuộc gọi.

Không giống như biref cuộc họp, một tài liệu được tạo bởi một người tham gia khác trong cuộc gọi sẽ được mở để xem xét trước. Để bắt đầu chỉnh sửa tài liệu này cùng nhau, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa .

edit_doc.jpg

Tất cả các thay đổi được tự động lưu trong tài liệu. Một phiên bản cập nhật sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện.

Mở bản tóm tắt gần đây

Nếu bạn muốn mở bản ghi cuộc gọi trước đó, hãy chọn phần Mở cuộc gọi ngắn gọn gần đây trong menu.

near_brief.jpg

Tài liệu sẽ mở ra theo mặc định để xem. Để thay đổi tài liệu, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa .

Tất cả các thay đổi được tự động lưu trong tài liệu. Một phiên bản cập nhật sẽ được gửi đến cuộc trò chuyện.

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 9