Thuê một số điện thoại trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Để thuê một số điện thoại, hãy chuyển đến trang CRM> Thêm tiện ích bổ sung ( Add-ons)> Điện thoại ( Telephony ).

Nhấn vào thuê số ( Rent a Number ) 

rent_number.png

Chọn quốc gia , loại số điện thoại , tiểu bang và khu vực mà bạn muốn thuê số.

payment.png

Chú ý: Nếu bạn đã thuê nhầm một số số điện thoại, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật qua livechat của Eqvn.

Hệ thống có thể yêu cầu tải lên các tài liệu bổ sung (ví dụ: bằng chứng địa chỉ, hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ tùy thân) cho một số khu vực hoặc quốc gia. Vui lòng làm theo hướng dẫn (kích thước hình ảnh không được vượt quá 2000px). Các tài liệu đã nộp thường được Voximplant Inc. xử lý trong vòng 2 ngày làm việc.

Các quốc gia dưới đây phải cung cấp các yêu cầu bằng chứng cư trú (hộ chiếu hoặc chứng minh thư quốc gia và hóa đơn điện nước có địa chỉ cư trú rõ ràng) để thuê một số:

 • Áo
 • Bungari
 • Croatia
 • Đan mạch
 • Nước pháp
 • Georgia
 • Nước Đức
 • Hồng Kông
 • Hungary
 • Ireland
 • Nước Ý
 • Malta
 • nước Hà Lan
 • Na Uy
 • Peru
 • Philipin
 • Cộng Hòa Nam Phi
 • Singapore
 • Nam Triều Tiên
 • Tây ban nha
 • Thái Lan
 • Thổ Nhĩ Kỳ

Tất cả các khách hàng đã thuê số điện thoại Áo và Malta phải tải lên bằng chứng cư trú của họ cho đến ngày 2 tháng 11. Nếu không, các số điện thoại thuê ở các quốc gia này sẽ ngừng hoạt động.

Cài đặt số đã thuê làm số mặc định cho các cuộc gọi đi

Bạn có thể đặt số đã thuê được sử dụng làm số mặc định cho các cuộc gọi đi. 

Chọn Điện thoại > Định cấu hình điện thoại > Cài đặt điện thoại > Định cấu hình số điện thoại mặc định  > Số điện thoại mặc định cho các cuộc gọi đi.

( Telephony > Configure telephony > Telephony settings > Configure default numbers > Default number for outgoing calls ).

Tại đây, bạn có thể đặt bất kỳ số nào có sẵn làm số gọi đi được hiển thị cho khách hàng của mình khi bạn gọi từ Bitrix24 – ví dụ: bạn có thể thay thế số chính để gọi đi.

Dưới đây là danh sách các tùy chọn bạn sẽ nhận được sau khi thuê một số trong Bitrix24:

 • Đường dây điện thoại đến không giới hạn
 • Cuộc gọi đến không giới hạn cho mỗi đường dây
 • Tiện ích mở rộng nội bộ cho nhân viên của bạn
 • Quy tắc tùy chỉnh cho cuộc gọi đến
 • Thông báo cuộc gọi nhỡ
 • Ghi âm cuộc gọi điện thoại
 • Thống kê cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cuộc gọi nhỡ
 • Thống kê chi tiết cho mỗi cuộc gọi
 • IVR
 • Tích hợp CRM
 • Khả năng kết nối điện thoại vật lý

 🔻Không thể sử dụng các số đã thuê để gọi các dịch vụ khẩn cấp (112, 911, v.v.).

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 169