Sử dụng tiện ích trang web Bitrix24 cho WIX

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tiện ích trang web Bitrix24 giúp bạn thu thập danh bạ của khách hàng và tự động thêm chúng vào CRM. Công cụ tiện lợi này cũng có thể được sử dụng cho các trang web WIX!

Làm thế nào nó hoạt động

Nhấn Add> More> HTML iframe trong trình chỉnh sửa trang web WIX.

Hình 1: Cách sử dụng tiện ích trang web Bitrix24 cho WIX

Thêm khối này vào trang, mở rộng nó và dán mã của widget vào hộp.

Hình 2: Cách sử dụng tiện ích trang web Bitrix24 cho WIX

Cách lấy mã của widget

Nhấp vào CRM> Tiện ích trang web và chọn tiện ích bạn muốn thêm, nhấp vào Mã nhúng hoặc Chỉnh sửa.

Hình 3: Cách sử dụng tiện ích trang web Bitrix24 cho WIX

Lưu trang web. Bây giờ khách hàng của bạn có thể liên hệ với bạn bằng tiện ích Bitrix24.

Hình 4: Cách sử dụng tiện ích trang web Bitrix24 cho WIX
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 28