Chuyển chế độ CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Có hai cách bạn có thể làm việc trong Bitrix24 CRM – có hoặc không có khách hàng tiềm năng (leads)

θ Đọc thêm về các chế độ CRM trong bài viết – Các chế độ CRM (đơn giản và cổ điển).
Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ này bất kỳ lúc nào.

Cách hoạt động

Theo mặc định, chế độ CRM đơn giản được sử dụng (không có khách hàng tiềm năng). Trong menu phía trên, chỉ những phần cần thiết được hiển thị, các phần khác sẽ có sẵn sau khi nhấp vào nút Thêm.

Bạn có thể chuyển đổi chế độ CRM trong phần CRM> Thoả  thuận (Deals) > nhấp vào nút bánh răng> Chế độ CRM.

Chọn cách bạn muốn làm việc với CRM của mình. Tại đây bạn cũng có thể cấu hình chế độ tạo thoả  thuận (Deal).


Theo mặc định, Bitrix24 tạo thoả thuận (deal) và liên hệ cho mỗi yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định liệu Bitrix24 có cần tạo công ty hay không và chọn đường dẫn cho các giao dịch mới được thêm vào.

Điều gì xảy ra với khách hàng tiềm năng khi chuyển đổi chế độ CRM

Nếu bạn làm việc trong CRM cổ điển và chuyển sang CRM đơn giản, tất cả các khách hàng tiềm năng đang mở sẽ được chuyển đổi thành thoả  thuận (deal) và khách hàng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 41