Hoạt động CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Nhấp vào CRM –> Hoạt động để xem danh sách tất cả các hoạt động CRM bạn tham gia.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

Dưới đây là danh sách các hoạt động có sẵn trong Bitrix24 CRM:

  • Nhiệm vụ – Nhiệm vụ thường xuyên trong Bitrix24 với tiền tố “CRM”.
  • E-mail – email đến và đi.
  • Cuộc họp – gặp gỡ với khách hàng.
  • Cuộc gọi – cuộc gọi đến và đi. Bạn có thể lên lịch một cuộc gọi đi và nhận được lời nhắc trong thời gian được chỉ định.

Có một thanh tìm kiếm ở đầu trang. Ví dụ: bạn có thể xem các hoạt động được lên lịch cho ngày mai.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

Nếu bạn có quyền truy cập phù hợp, bạn có thể xem các hoạt động CRM của người dùng khác. Chỉ cần chọn người dùng trong trường Người chịu trách nhiệm của bộ lọc.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

Danh sách các hoạt động chứa thông tin chung về các hoạt động: tên, thời hạn, tên liên hệ, người chịu trách nhiệm và tình trạng hiện tại.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

Hoạt động CRM trên bitrix24Bấm vào hoạt động trong danh sách để xem chi tiết.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ xem báo cáo.

Hoạt động CRM trên bitrix24

Hoạt động với các hoạt động

Bạn có thể thực hiện các hành động cơ bản với các hoạt động: mở, chỉnh sửa hoặc xóa.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động nhóm với các hoạt động bằng cách chọn một số hoạt động.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

1. Task

Bạn có thể thêm một nhiệm vụ mới theo cách tương tự như bình thường. Sự khác biệt là, tác vụ được tạo trong phần Hoạt động có tiền tố CRM.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

2. Menu

Gửi email cho khách hàng bằng cách nhấp vào Email.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

3. Cuộc họp

Nhấp vào Thêm —> Cuộc họp để mở kế hoạch. Bạn có thể chọn ngày và thời gian để lên lịch một cuộc họp.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24

4. Cuộc gọi

Nhấp vào Thêm —> Gọi để lên lịch cuộc gọi.

Hoạt động CRM trên bitrix24

Theo mặc định, Bitrix24 nhắc bạn về cuộc gọi theo kế hoạch trong 15 phút trước thời gian đã chọn.

5. Danh sách cuộc gọi

Bạn có thể tạo một danh sách cuộc gọi. Bitrix24 tự động quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn. Sau khi cuộc gọi được trả lời, bộ tự động kết nối cuộc gọi với một người sống.

Hoạt động CRM trên bitrix24
Hoạt động CRM trên bitrix24
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 88