Thiết lập cấu hình các mục trong phần Contact của biểu mẫu CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi thêm khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ mới, bạn cần điền vào các mục trong biểu mẫu yếu tố CRM.

Hình 1: Thêm khách hàng tiềm năng, giao dịch, iên hệ mới

Thiết lập cấu hình các yếu tố trong phần Contact của CRM

Biểu mẫu CRM bao gồm các mục với các trường

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Thay đổi :

Hình 2: Thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường bạn muốn

Sử dụng nút bên trái để thay đổi thứ tự của các trường. Nhấp vào nút bánh răng > Ẩn để ẩn trường đã chọn.

Hình 3: Nút lệnh thay đổi và ẩn các trường

Tùy chọn “Luôn luôn hiển thị”

Theo mặc định, khi xem biểu mẫu CRM, bạn chỉ thấy các trường được điền vào.

+ Ví dụ: Nếu bạn chỉ điền vào trường “Họ” khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường “Tên” và “Tên thứ hai” sẽ không được hiển thị.

Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, nhấp vào nút bánh răng và kích hoạt tùy chọn Hiển thị luôn :

Hình 4: Kích hoạt tùy chọn “Luôn luôn hiển thị”

Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm một trường mới

Hình 5: Kích hoạt tùy chọn khi thêm một trường mới

Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền vào.

Hình 6: Trường sau khi thêm vẫn hiển thị dù không cần điển thông tin

Tất cả bạn cần làm là nhấp vào trường này để điền vào.

Hình 7: Nhấp vào trường để điển thông tin khi thiết lập tùy chọn “Luôn luôn hiển thị”

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 69