Nhiều tài khoản trong ứng dụng Bitrix24 Desktop

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể làm việc với nhiều tài khoản Bitrix24 trong ứng dụng Bitrix24 Desktop. Không quan trọng đó là tài khoản On-Premise hay tài khoản Cloud. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản, nhận tin nhắn và thông báo.

Cách thêm tài khoản Bitrix24 khác vào ứng dụng Bitrix24 Desktop

Bạn có thể thêm một tài khoản Bitrix24 khác bằng cách nhấp vào nút (+) ở trên cùng.

desktopmulti1.jpg

Quá trình ủy quyền giống như trong phiên bản web – bạn cần nhập địa chỉ Bitrix24, thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình.

desktopmulti2.jpg

Nếu bạn không nhớ địa chỉ Bitrix24 của mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn Đăng nhập sử dụng đăng nhập và mật khẩu . Trong trường hợp này, bạn cần chọn tài khoản Bitrix24 của mình (nếu bạn có nhiều tài khoản) sẽ được thêm vào ứng dụng Máy tính.

Cách đóng tab tài khoản Bitrix24

Để đóng tab, hãy nhấp vào nút Đóng bên cạnh tên tài khoản Bitrix24.

desktopmulti3.jpg

Bạn có thể dễ dàng thêm lại tab đã đóng. Chỉ cần mở Messenger> nhấp vào nút My Bitrix24

desktopmulti4.jpg

Tiếp theo, chọn tài khoản Bitrix24 cần thiết từ danh sách.

desktopmulti5.jpg

Cách xóa tài khoản Bitrix24 khỏi danh sách tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản Bitrix24 khỏi danh sách tài khoản bằng cách nhấp vào Bitrix24 của tôi > chọn tài khoản> nhấp vào Xóa .

desktopmulti.jpg

Để xóa tài khoản Bitrix24 khỏi danh sách tài khoản, trước tiên bạn cần chuyển sang tab tài khoản khác. Sau khi xóa tài khoản Bitrix24, bạn sẽ cần đăng nhập lại vào tài khoản đó nếu cần lại.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 34