Lỗi “Trang web lừa đảo phía trước”

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Trong một số trình duyệt, ví dụ trong Google Chrome, bạn có thể gặp phải thông báo lỗi “Trang web lừa đảo phía trước” khi cố gắng truy cập vào tài khoản Bitrix24 của bạn hoặc trang web được tạo trong Bitrix24.

Nó nghĩa là gì?

Các tài khoản Bitrix24 và các trang web được tạo trong Bitrix24 đã được xác minh và không chứa bất kỳ phần mềm độc hại nào.

Google có các quy tắc và thuật toán riêng để xác minh trang web. Quá trình xác minh được thực hiện tự động, vì vậy có thể có nhiều lý do dẫn đến sai sót khi xác minh trang web của bạn.

Có một số trường hợp do trang web bị chặn mà tài khoản Bitrix24 của bạn cũng bị khóa theo. Điều đó xảy ra nếu tài khoản Bitrix24 của bạn và trang web của bạn nằm trên các miền phụ của một miền chung và trang web bị chặn vì bất kỳ lý do gì, thì Google sẽ chặn toàn bộ miền. Đây là chính sách của Google.

θ Không sử dụng miền chung để lưu trữ trên các miền phụ của nó, tài khoản Bitrix24 của bạn và các trang web được tạo trong Bitrix24.

Làm thế nào để khắc phục lỗi này?

Nếu bạn chắc chắn rằng trang web của mình không chứa bất kỳ phần mềm độc hại nào, sử dụng các mẫu và khối tiêu chuẩn có sẵn trong trình tạo trang web Bitrix24, thì hãy làm theo các bước sau:

  1. Kiểm tra trang web của bạn trên trang trạng thái của trang Trình Duyệt Web An toàn.
  2. Xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn trong Google Search Console.
  3. Tiếp theo, hãy đọc kỹ các ghi chú trong phần Thao tác thủ công và phần Vấn đề bảo mật.
  4. Sau khi bạn khắc phục sự cố, mỗi báo cáo bảo mật của Search Console sẽ có liên kết Yêu cầu xem xét lại nơi bạn có thể gửi yêu cầu xem xét lại trang web của mình một lần nữa.
  5. Nếu trang web của bạn bị chặn vì lừa đảo, bạn có thể Báo cáo Cảnh báo Lừa đảo Không chính xác.

Nếu Google xác định rằng trang web của bạn không nguy hiểm, Google sẽ xóa các cảnh báo khỏi trình duyệt và kết quả tìm kiếm trong vòng 72 giờ.

θ Bạn luôn có thể liên hệ với các đối tác của chúng tôi. Họ sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn về cài đặt trang web và cấu hình tài khoản Bitrix24 của bạn.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 131