Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi thêm khách hàng tiềm năng / giao dịch / liên hệ mới, bạn cần điền vào các trường trong biểu mẫu phần tử CRM.

Cách định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Biểu mẫu phần tử CRM bao gồm các phần bao gồm các trường.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Thay đổi:

Sử dụng nút ở bên trái để thay đổi thứ tự của các trường. Nhấp vào nút bánh răng > Ẩn để ẩn trường đã chọn.

Sử dụng tùy chọn Chọn trường ở dưới cùng để hiển thị các trường bị ẩn.

Tùy chọn “Luôn hiển thị”

Theo mặc định, khi xem một phần tử CRM, bạn chỉ thấy các trường đã được điền vào. Ví dụ: nếu bạn chỉ điền vào trường “Họ” khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường “Tên” và “Tên thứ hai” sẽ không được hiển thị.

Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào nút bánh răng và kích hoạt tùy chọn Luôn Hiển thị:

Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm trường mới:

Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền.

 

Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào trường này để điền vào.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25