Loại Bỏ Người Dùng Trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

 

Nếu bạn loại bỏ người dùng, anh ấy / cô ấy sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn và dữ liệu của công ty bạn sẽ được an toàn.

Khi bạn sa thải một nhân viên, anh ấy / cô ấy không hoàn toàn bị xóa khỏi tài khoản Bitrix24 của bạn. Bạn sẽ có thể ủy thác các nhiệm vụ, hoạt động của mình trong CRM và lưu tệp từ ổ đĩa của anh ấy / cô ấy.

Làm thế nào để sa thải một nhân viên?

Chỉ quản trị viên mới có thể sa thải nhân viên.

Mở trang hồ sơ nhân viên> bấm vào nút Actions > Dimiss.

Loại bỏ người dùng trong bitrix
Loại bỏ người dùng trong bitrix

Bạn cũng có thể sa thải nhân viên bằng cách nhấp vào nút hành động bên cạnh tên nhân viên trong phần Employees > tab Employss.

Loại bỏ người dùng trong bitrix
Loại bỏ người dùng trong bitrix

Khi bạn loại bỏ người dùng, điều quan trọng là chỉ định một người chịu trách nhiệm mới cho các tác vụ , tệp, sự kiện lịch hoặc bản ghi CRM của người dùng. Đây là cách chăm sóc dữ liệu của người dùng bị loại bỏ:

1. Files: mở My Drive của người dùng, di chuyển tất cả các tệp và thư mục vào một thư mục chung và chia sẻ nó với những người dùng khác.
2. Task: mở danh sách Nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ và áp dụng hành động nhóm cho chúng: ví dụ: đối với các tác vụ đang diễn ra (nơi người dùng bị loại bỏ chịu trách nhiệm) – chỉ định người chịu trách nhiệm, do tôi đặt – người tạo thay đổi, để theo dõi – thêm người quan sát, v.v.
3. Calendar: bạn có thể thêm lịch của người dùng này vào mục yêu thích .
4.CRM:  mở danh sách hồ sơ CRM (ví dụ: khách hàng tiềm năng), lọc tất cả khách hàng tiềm năng bởi người dùng có trách nhiệm = người dùng bị loại bỏ, chọn tất cả hồ sơ và áp dụng hành động nhóm – Chỉ định người chịu trách nhiệm. Quan trọng: vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cấu hình Quyền truy cập CRM để bạn có toàn quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ của người dùng bị loại bỏ.

Làm thế nào để thuê lại nhân viên bị sa thải?

Để thuê lại nhân viên bị sa thải, hãy sử dụng bộ lọc Dismissed persons trong tab Employss. Sau đó chọn employss > nhấp vào nút actions > chọn Hire.

Loại bỏ người dùng trong bitrix
Loại bỏ người dùng trong bitrix

Người dùng này sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng thông tin đăng nhập của anh ấy / cô ấy được sử dụng trước khi bị loại bỏ.

Lưu ý quan trọng: nếu không có tùy chọn  Dismissed persons  trong các bộ lọc, bạn cần bật tùy chọn Show dismissed employees trong  Settings Bitrix24 của bạn .

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1261