Chế độ xem Bảng thông tin (Kanban) trong Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Kanban view là một công cụ trực quan hóa công việc.

Cách thức hoạt động

Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các yếu tố CRM có trạng thái (Stage-giai đoạn) – Khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn và báo giá (Leads, deals, invoices và quotes.).

Ví dụ: hãy thử sử dụng chế độ xem Kanban cho các giao dịch.

Nhấp vào CRM > Giao dịch (Deals) > Kanban.

kanbanviewcrm1
Ở đây bạn có thể thấy tất cả các giao dịch (Deals) và trạng thái của chúng. Ô vuông màu đỏ cho thấy có bao nhiêu giao dịch yêu cầu sự chú ý của bạn.

Bạn có thể truy cập Trung tâm liên hệ hoặc nhập dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

kanbanviewcrm2

Đọc thêm về Trung tâm liên lạc trong bài viết – Trung tâm liên hệ. Trong bài viết khác, bạn có thể tìm hiểu cách Nhập dữ liệu vào Bitrix24 CRM.

Giao dịch nhanh (Quick Deal)

Bạn có thể dễ dàng tạo một giao dịch mới bằng cách nhấp vào Giao dịch nhanh (Quick Deal).

kanbanviewcrm3
Điền vào các lĩnh vực (Field) và Thỏa thuận (Deals) mới được tạo ra.

kanbanviewcrm4

Làm việc với Kanban

Bạn có thể lên Lịch Gọi, Truy cập, Cuộc họp hoặc Nhiệm vụ mà không cần mở biểu mẫu thỏa thuận (Deal form).

kanbanviewcrm5
Hoặc gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc email cho khách hàng. Nếu một trong các nút không hoạt động (màu xám), tức là chưa có thông tin liên hệ nào được thêm vào cho liên hệ hoặc công ty này.

kanbanviewcrm6
Hành động nhóm (Group actions)

Bạn có thể thực hiện các hành động nhóm bằng cách sử dụng chế độ xem Kanban. Chỉ cần nhấp vào thẻ giao dịch  và chọn một hành động.

kanbanviewcrm7
Di chuyển giao dịch (Deals) giữa các giai đoạn

Di chuyển giao dịch giữa các giai đoạn dễ dàng bằng cách sử dụng kéo và thả. Các giai đoạn Đóng giao dịch cuối cùng (Close Deal) (Thất bại hoặc Thắng) (Lost or Won) được ẩn theo mặc định. Kéo và thả thẻ giao dịch xuống dưới cùng để đóng hoặc xóa giao dịch này.

kanbanviewcrm8
Theo tên giai đoạn giao dịch, bạn có thể tìm thấy tổng số cơ hội giao dịch (các giao dịch này có thể mang lại bao nhiêu doanh thu nếu thắng). Khi bạn chuyển một giao dịch sang giai đoạn khác, số tiền này sẽ tự động được tính toán lại.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 47