Nhập danh sách tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể dễ dàng nhập các tác vụ vào Bitrix24! Tất cả những gì bạn cần làm là lưu dữ liệu tác vụ dưới dạng tệp CSV và tải lên

Cách nhập danh sách tác vụ

Mở phần Tác vụ > nhấp vào nút bánh răng> Nhập danh sách> từ CSV .

Hình 1: Nhập danh sách tác vụ

Cửa sổ Nhập tác vụ sẽ mở. Tại đây bạn có thể tải lên tệp dữ liệu CSV.

Hình 2: Cửa sổ Nhập tác vụ

Để làm cho quá trình dễ dàng hơn, cuộn trang xuống và tải xuống mẫu tệp .

Hình 3: Tải mẫu tệp

Mở tệp đã tải xuống.

Hình 4: Mẫu tệp tải xuống

Điền vào tên, mô tả, người có trách nhiệm, được tạo bởi, người tham gia, người quan sát, thời hạn, nhiệm vụ bắt đầu trên các trường.

Lưu ý: Đảm bảo nhập ngày vào hạn chót, bắt đầu tác vụ, hoàn thành tác vụ theo các trường có cùng định dạng như được sử dụng trong Bitrix24 của bạn. Bạn có thể kiểm tra định dạng ngày được sử dụng trong Bitrix24 của bạn trong phần Cài đặt> Định dạng ngày .

Hình 5: Điển thời gian hạn chót cho tác vụ

Điền vào phần còn lại của các trường. Sử dụng “1” cho “có” và “0” cho “không”.

Hình 6:  Sử dụng “1” cho “có” và “0” cho “không” khi điền các trường còn lại

Để trống các trường nếu chúng không cần thiết cho tác vụ này.

Hình 7: Không cần điển các trường không cần thiết cho tác vụ

Lưu tệp và bấm Chọn .

Hình 8: Chọn tệp

Chọn mã hóa tệp dữ liệu .

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng tùy chọn Tự động phát hiện và Bitrix24 sẽ chọn mã hóa tệp dữ liệu chính xác.

Chọn Dấu phân cách cột được sử dụng trong tệp của bạn, xác định nếu hàng đầu tiên là tiêu đề và nếu cần để bỏ qua các cột trống . Sau đó bấm vào Tiếp theo .

Cấu hình vị trí của cá trường.

Hình 9: VỊ trí các trường trong nhập tác vụ

Kiểm tra trạng thái nhập. Nếu không có lỗi, bấm Xong

HÌnh 10: Hoàn thành nhập tác vụ

Đây chính là hình ảnh tác vụ sau khi được nhập thành cộng

Hình 11: Đây là tác vụ sau khi được nhập thành công
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 63