Tạo một dịch vụ giao hàng

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Bạn có thể định cấu hình các dịch vụ giao hàng mà Cửa hàng trực tuyến của bạn cung cấp.

Làm thế nào nó hoạt động

Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến> Cài đặt> Dịch vụ giao hàng .

delivery1.png

Bạn có thể xem tất cả các dịch vụ giao hàng hiện có trong phần này. Theo mặc định, có hai tùy chọn khả dụng – Dịch vụ nhận hàng tại địa phương và Dịch vụ giao hàng .

Nhấp vào Thêm để thêm dịch vụ giao hàng mới.

delivery2.png

Trong tab Thông số chung , nhập tên và mô tả.

delivery3.png

Sau đó, mở tab Cài đặt xử lý và nhập thời gian và giá giao hàng.

delivery4.png

Nhấp vào Lưu .

Dịch vụ giao hàng này hiện có sẵn cho tất cả các đơn đặt hàng.

Delivery5.png

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 15